Litteratursøk og kildehåndtering

I forskningsprosessen er du alltid avhengig av å finne fram til relevant litteratur. Biblioteket har en egen søkemotor og tilgang til mange databaser som du kan bruke til dette formålet. I tillegg kan du som forsker ved HiØ, bruke EndNote som referansehåndteringsprogram.

Bibliotekets ressurser - et utvalg

Oria er en søkemotor som du kan bruke for å søke i bibliotekets trykte og elektroniske samlinger: bøker, artikler, tidsskrifter, masteroppgaver, doktoravhandlinger m.m.

Databaser (A-Å)

EndNote og kildehåndtering

Fagsider hos biblioteket

 

Lenker til andre ressurser

PhD on track er en ressurs primært rettet mot ph.d.-studenter som ønsker å lære om hvordan man søker etter informasjon og litteratur, håndterer referanser og publiserer vitenskapelig. Etablerte forskere kan også dra nytte av å bruke denne ressursen. 

 

 

Publisert 11. mai 2018 13:18 - Sist endret 17. jan. 2020 09:40