Immaterielle rettigheter og innovasjon

Forsknings- og innovasjonsresultater må kommuniseres til målgruppene for at de skal kunne synliggjøre forskningens samfunnsbidrag. Med grunnlag i universitets- og høyskoleloven (§ 1-3) er alle utdanningsinstitusjonene pålagt å bidra til forskningsbasert innovasjon og nyskaping, i tillegg til forskning, undervisning og formidling.

Immaterielle rettigheter (IPR)

Forskningsresultater skal i tillegg til rene akademiske formål, også skal kunne nyttiggjøres i næringsøyemed. Dette har aktualisert spørsmål om hvem som har rett til å bruke forsknings- og arbeidsresultatene, og det er nødvendig å klargjøre institusjonens rettighetspolitikk og å utforme et regelverk for håndtering av rettighets-spørsmål.

Det anbefales at du lager en plan for mulig kommersialisering før du formidler resultater fra din forskning slik at rettighetene til resultatene kan sikres før publisering finner sted. Hvis man ikke sikrer rettighetene før publisering, vil det medføre at oppfinnelsen ikke kan kommersialiseres. Så snart andre har fått vite om funnene dine, blir det vanskeligere å beskytte funnene og finne investorer som vil satse penger på å bringe resultatene fram til anvendelse i form av et produkt eller tjeneste. Presentasjon på konferanser er et eksempel på publisering. Etter patentering er det derimot mulig å publisere.

Du kan ta kontakt med forskningsenheten for bistand til å planlegge mulig kommersialisering.

Rettighetspolitikk på Høgskolen i Østfold- IPR- policy (pdf)

Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold (pdf)

Innovasjon

Har du fått en idé, eller har du et forskningsresultat som du vil realisere? Høgskolen har samarbeid med flere innovasjonsaktører som kan hjelpe deg videre. For mer informasjon ta kontakt med forskningsenheten.