Program for fremragende forskningsformidling

Gjennom programmet tilbys et lite utvalg forskere et treningsopplegg med anerkjente kursholdere og tett oppfølging. Målet er at flere forskere skal formidle mer av egen forskning og sette større preg på samfunnsdebatten.

14 forskere fordelt på våre seks avdelinger plukkes ut for å være med på programmet. Avdelingsledelsen plukke ut to kandidater hver fra sine respektive avdelinger som tildeles plass i programmet. De resterende plassene fordeles etter behov.

Programmet strekker seg over to semestre, der deltakerne blant annet lærer mer om

  • hvordan utforme og spisse budskap
  • presentasjonsteknikk
  • bruk av digitale og sosiale medier
  • kronikker og leserinnlegg
  • innsalg til mediene og praktisk medietrening

Kandidater velges ut etter følgende kriterier:

  • Faglig sterk posisjon
  • Forskningsområdet har potensial for synliggjøring
  • Forskningsområdet har samfunnsrelevans
  • At de har et ønske om å engasjere flere også utenfor akademia i forskningen og formidlingen som utføres.
Publisert 23. mai 2018 13:03 - Sist endret 23. mai 2018 13:03