Forskningsetiske retningslinjer for Høgskolen i Østfold

Forskningsetikk viser til et sett av verdier, normer og institusjonelle ordninger som regulerer vitenskapelig virksomhet. Både Høgskolen i Østfold (HiØ) og hver enkelt forsker har et spesielt ansvar for at forskningen utføres i tråd med disse (jf. forskningsetikkloven og personopplysningsloven).

Forskningsetisk sjekkliste

Forskningsetisk sjekkliste er en fempunktsliste utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).

Redelighetsutvalget

Høgskolen i Østfold har et redelighetsutvalg som skal behandle saker som omhandler brudd på god vitenskapelig praksis.