Behandling av personopplysninger i forskning

Skal du bruke personopplysninger i forskningen din, enten alminnelige eller sensitive personopplysninger, må du være klar over at det stilles en rekke krav til slik bruk, og at du må ha tillatelse før du kan sette i gang arbeidet. Studenter- og ansatte ved Høgskolen i Østfold som skal behandle personopplysninger i forskningsprosjekter, skal sende meldeskjema til Norsk senter for forskningsdata (NSD). 

Jeg har personopplysninger i mitt forskningsprosjekt

- Hvilket ansvar har jeg?

- Hva må jeg tenke på ved oppstart, gjennomføring og avslutning av prosjektet?

Hvordan melder jeg et forskningsprosjekt?

NSD vurderer forsknings- og studentprosjekter som behandler personopplysninger. NSD er Høgskolen i Østfolds personvernrådgiver innenfor forskning.

Personvernombud for institusjonen er Line Mostad Samuelsen

Test her om ditt prosjekt skal meldes. 

Avvik ved håndtering av personopplysninger

Høgskolen skal behandle personopplysninger i tråd med lovkravene og institusjonens retningslinjer.

 

Rutiner og skjemaer

Vurdering av personvernkonsekvenser

En vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment - DPIA) skal sikre at personvernet til de som er registrert i løsningen ivaretas.