Arbeidsstøtte

Arrangementsstøtte

Huskeliste for arrangør

Forskningsstøtte

Sidene for forskningsstøtte skal gi deg som forsker ved HiØ, god og oppdatert informasjon som er til nytte i ditt arbeid.

Innkjøp

Etiske retningslinjer for inkjøper

IT-støtte for ansatte

Tilkobling til hjemmeområde og fellesområder, epost og kalender, SAP Portal, tilgang til administrative IT-tjenester m.m. 

Lederhåndbok

Personaloppfølging, kompetanseheving, rekruttering og arbeidsavtaler, interne og sentrale regelverk. 

Læringsstøttesenteret

Læringsstøttesenteret skal bidra til utvikling av, og gi støtte til pedagogisk bruk av teknologi i undervisning (og vurdering).

Lønnsadministrasjon

Administrative rutiner, reisereglement og utgiftsrefusjoner

Organisasjonsendring

Organisasjonsendringer og omstillingsprosesser skal være preget av god informasjon og god personalbehandling.

Personvern

Om personvern for forskere, leder/saksbehandler, student, systemeier, underviser/foreleser og veileder. 

Saksbehandling og arkiv

Brukerveiledninger og rutiner. 

Studier

Emne- og programevaluering, EpN, Felles studentsystem (FS), studentrekruttering, Studieadministrativ håndbok, studieplanutvikling m.m. 

Økonomi

Anskaffelser og rammeavtaler, bestillingsnummer, budsjettering, merverdiavgift, rutiner for eksternfinansierte prosjekter, rutiner, skjemaer, økonomimodell.