Etiske retningslinjer for innkjøper

Alt innkjøp skal tåle offentlighetens lys.

Den offentlige innkjøpers ansvar og utfordringer

  • Etikk og habilitet
  • Vise fleksibilitet og profesjonalitet i møte med samarbeidspartnere og kommende samarbeidspartnere
  • Gaver og ytelser fra leverandører kan lett oppfattes som bestikkelser eller korrupsjon
  • Gaver fra leverandører, med unntak av gaver av ubetydelig verdi, returneres med henvisning til etiske retningslinjer
  • Kostnader knyttet til reise, opphold og bevertning på arrangementer initiert av leverandør, skal betales av høgskolen
  • Det må ikke gis løfter om fremtidige forretningsforhold
  • Ansatte skal ikke gjøre privat bruk av rammeavtaler eller rabattordninger
  • Ikke fatte avgjørelser av egeninteresse eller for noen som står oss nær 

Alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys

Publisert 15. mai 2018 15:36 - Sist endret 15. mai 2018 15:36