Bestillings- og fakturasystem (BFS)

Bestillings- og fakturasystem (BFS) i UBW erstatter Basware fra 25.10.2019

Økonomienheten ved HiØ registrerer aktuelle brukere ved HiØ.

Mange har tilgang gjennom Agora for de som benytter den portalen. (agora.uninett.no)

Endel brukere skal bare benytte Webversjon av BFS.
Disse får oppgitt påloggingslenke i epost når de får oppgaver som skal utføres.

Evt. pålogging direkte til Webversjon her:
https://prod.ubw.unit.no/UBWHIOF/Login/Login.aspx

Det meldes om at det kan være problemer med enkelte nettlesere. Opplever du dette ta kontakt med itvakt@hiof.no