English version of this page

Ny ansatt

På denne siden finner du informasjon vi tror du vil trenge som nyansatt. Savner du informasjon her? Si fra til oss på epost itvakt@hiof.no da vel! 


Utstyr og programvare

Ansatte får tildelt en PC med standard programvare, og et headset for Teams-telefoni, elektroniske møter og nettundervisning når de begynner å jobbe ved HiØ.
Dersom du har behov for ytterligere programvare, kan du lese om dette under IT-støtte til utdanning og Administrative IT-tjenester.

Når du mottar PC og annet utstyr signerer du på et skjema at utstyret er mottatt. Når utstyr leveres inn signerer du på samme skjema at utstyret er innlevert.

Ansattkort

For å få skrevet ut, kopiert eller skannet, må du bruke ansattkortet ditt. Ansattkortet er også et adgangskort som gir deg tilgang til Høgskolens lokaler og til de undervisningsrom og kontorfløyer du trenger tilgang til. Du får ansattkort på servicetorget.

Nøkler

Alle ansatte har en nøkkel til kontoret sitt. Fagansatte har i tillegg nøkkel til undervisningsrom. Du signerer både når du henter og leverer inn nøkler. Det er din leder som bestiller nøkler på epost til Servicetorget i god tid før første arbeidsdag.

Brukernavn og passord

Som nyansatt får du sammen med PC og headset utdelt et brev med informasjon om blant annet brukernavn, e-post, telefonnummer og første gangs oppsett av din PC. Du trenger brukernavn og passord for blant annet å koble til trådløst nett, og for å få logget på PC-en din.

Ansatte får ikke brukernavn og passord uten å være registrert i lønns- og personalsystemet SAP. Dersom du tror at din arbeidskontrakt ikke er registrert i SAP, må du ta kontakt med din nærmeste leder. Han eller hun vi da ta kontakt med HR-seksjonen.

IT-vakt

Dersom du har tekniske spørsmål eller det er noe galt med utstyret ditt kan du kontakte IT-vakta enten på epost, telefon eller ved oppmøte. Dersom du møter opp på vakta, er det viktig at du har med deg utstyret som ikke virker. IT-vakta har også mulighet til fjernstyring av PC, for eksempel hvis du sitter hjemme eller ikke kan forlate kontoret.

Tilgang som faglærer eller ressursperson i Canvas

Tilgang til Canvas styres av registrering i det studieadministrative systemet FS. Der registreres ansatte på de enkelte emnerom og kullrom. Det er din nærmeste leder som bestiller tilgangene for deg.

IT-reglement

Alle ansatte signerer på vårt IT-reglement når de begynner å jobbe ved Høgskolen i Østfold.

Emneord: nyansatt
Publisert 11. mai 2018 14:19 - Sist endret 23. juni 2022 08:18