Zoom for ansatte

Zoom er et verktøy som benyttes til sanntids nettundervisning, veiledning, muntlige arbeidskrav og muntlig eksamen.

Personer som skal undervise i Zoom må ha en aktiv brukerkonto ved HiØ. Nye brukere mottar SMS dagen etter at de er registrert i HiØs lønns- og personalsystem.  

Gå til SPUL sine sider (Læringsstøttesenteret) for hjelp med hvordan du som fagansatt legger opp undervisning i Zoom.

Generell IT-hjelp til Zoom for studenter og ansatte
Selvhjelpskurs for ansatte i digital undervisning (fra SPUL sine sider)

Zoom i Canvas

Lag en undervisningsøkt eller et møte for alle studenter og forelesere med tilgang til Canvas-rommet ditt for emne eller kull ved først å trykke på Zoom-knappen i Canvas-rommet, og deretter trykke på "Schedule a new meeting":

Zoom i Outlook og Zoom nettside

Alle ansatte med PC har fått et Zoom-ikon for opprettelse av møte/veiledning i sin Outlook (krever Office 2019 eller nyere, evt. Office 365).

Se din brukerprofil og sett generelle innstillinger på https://hiof.zoom.us 

Innstillinger for undervisningsøkt, møte eller muntlig eksamen

Når du innkaller til møte/veiledning/undervisning/eksamen har du en del valg å ta stilling til. Du kan for eksempel velge om det er et enkeltmøte eller repeterende, om deltagere skal være "dempet" når økten starter eller om det kun er host eller også deltagere som kan slå på video.

Dersom du har behov for at flere har rettigheter som host i rommet, må du legge til disse personene som "Alternative host".

Har du behov for at studentene må vente i et venterom til du slipper dem inn, må du huske å huke av for dette.

Se generell informasjon om forberedelse og gjennomføring:

Muntlig eksamen i Zoom

Går eksamen over flere dager anbefaler vi at det opprettes ett Zoom-møte pr. dag, og at man kaller inn alle studentene som skal ha eksamen denne dagen. Husk å hake av for waiting room på møtet under avanserte innstillinger. Da kan en og en student slippes inn i rommet etterhvert.

Møteinnkallingen kan gjøres fra Outlook, med Zoom Plugin, eller i Zoom-klienten (husk å velge Outlook som kalender).

Sjekkliste for muntlig eksamen i Zoom

Retningslinjer for gjennomføring av muntlig eksamen i Zoom ved Høgskolen i Østfold (for studenter og ansatte).

Koble opp PC i undervisningsrom for undervisning i Zoom

I tillegg til normal utrustning, så er det i alle undervisningsrom lagt ut en rund liten mikrofon/høyttaler og det er plassert et Sandberg web-kamera (i noen rom står dette på et stativ).

Du kobler til 2 USB kabler fra disse to enhetene til din medbrakte PC og kobler HDMI kabel til kontakt i PC på talerstolen som vanlig.

Kameraet på stativ plasserer du etter eget ønske. Pass på at ingen snubler i kablene.

Når du kommer inn i Zoom, klikker du på en liten hake ved siden av mikrofonsymbolet nederst til venstre i Zoom-bildet. Der kan du velge hvilken mikrofon og høyttaler du vil bruke. Da huker du av for Sennheiser / Jabra bordmikrofon på begge disse valgene.

Be alle i rommet om å mute lyd på egen PC eller bruk «Mute all» funksjonen i Zoom, for å hindre ekko-forstyrrelser. 

Bruk av Zoom for røde data

Det er nå mulig å bruke Zoom som verktøy for å avholde møter med sensitivt innhold (røde data), gitt at man følger kravene som er beskrevet her.

Arrangere webinar i Zoom

For større arrangementer med opptil 500 deltagere er det mulighet for å få rettigheter til å opprette webinar. Vi har et begrenset antall lisenser til dette formålet. Ta kontakt med IT-vakt dersom du har behov for å opprette webinar.

Publisert 20. aug. 2020 10:47 - Sist endret 23. sep. 2021 10:22