Koronainformasjon for ansatte

Studenter fikk fra 16. august unntak fra avstandskravet under undervisningen. Nasjonale tiltak gjelder for tilgang til høgskolens bygg og for gjennomføring av arrangementer. Studenter har fått opplyst at 1-meters regel ikke gjelder i alle mulige undervisningssituasjoner. For ansatte gjelder fremdeles 1-meters regel i det daglige.

Studenter og ansatte skal IKKE på campus om de er syke eller mistenker smitte. Selv med den minste forkjølelse skal du holde deg hjemme, og la deg teste. For å sikre best mulig smittesporing, anmoder vi alle om å laste ned smittesporingsappen - Smittestopp

Bruk av appen Smittestopp vil erstatte den manuelle registreringen av studentene i auditoriene. Les mer om faglærers ansvar ved fysisk undervisning.

Husk at vi tilbyr hurtigtest på campusTest deg ofte - også om du er fullvaksinert og føler deg frisk. Du kan være bærer av viruset selv om du ikke merker det, og da smitter du andre uten at du vet det.

Fortsett å være nøye med håndhygiene -  Bruk håndsprit. Det funner du over store deler av høgskolens campus. Er noe tomt? Si fra til Servicetorget, så tar de det videre.

Oslokontoret er åpent.

Husk å holde 1-meters avstand på campus! 

Kontor og arbeidsmiljø

Vi følger de generelle smitteverntiltakene som gjelder for arbeidslivet nasjonalt. Nå gjelder delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Dette betyr at vi både skal være litt fysisk på jobb (kontoret), og litt hjemme. Det vil si ikke bare hjemme, eller bare på kontor om det ikke er behov for det.

De som deler kontor avtaler seg i mellom hvordan de ønsker å løse det, men påse at smittevernregler følges. 

Det er viktig å ta hensyn til at vi alle har ulike bekymringer i forhold til smitte, og noen venter fremdeles på vaksine. Ta derfor hensyn til dette.

Hold 1-meters avstand når dere benytter fellesarealer/spisearealer. Det er kun studenter som har fått avstandskravet fjernet i undervisningen. Vi oppmuntrer alle til å unngå å få nærkontakter på jobb om det ikke er strengt nødvendig.

I prosedyren for ansatte er bruk av kjøkken osv. beskrevet.

Du kan låne med det utstyr fra kontoret som du trenger for å kunne jobbe hjemme på en god måte. På samme måte som du gjorde i mars.  Når utstyret skal tilbake på kontoret må du huske: Prosedyre for levering og mottak av utstyr som ansatte har brukt hjemme.

Møter og arbeidsreiser

 1. Vi anbefaler at alle møter fortsatt gjennomføres digitalt
 2. Fysiske møter bør begrenses. Må møtet gjennomføres fysisk skal 1-meters regel overholdes. 

Større personalseminar (som enhets-/avdelingsseminar m.m.) skal ikke gjennomføres før etter 4. september. Avklar med nærmeste leder for vurdering av dette.

Det må gjøres en kritisk vurdering om en tjenestereise er nødvendig, og reiser til utlandet frarådes. Reiser skal alltid godkjennes av leder. 

Råd fra Folkehelseinstituttet: 

Nye og strengere innreisekrav besluttet av regjeringen. Påvirker også studenter/ansatt bosatt i Sverige. Utenlandske statsborgere slipper ikke inn i Norge om de ikke har samfunnskritiske funksjoner. Ta kontakt med din leder på din avdeling om dette påvirker deg.

Kontaktinformasjon

Det er viktig at alle benytter rett kontaktpunkt i forbindelse med koronasituasjonen. Her finner du bl.a. kontaktinformasjon til koronateamet og smittesporingsgruppa.

Informasjon om studiesteder

Høgskolens studiesteder er åpne.

Alle studenter må daglig skrive ned hvilke rom de har besøkt på campus, og hvem de har vært sammen med. Dette for å bidra til rask og effektiv smittesporing.

Du skal IKKE på campus om du er syk eller mistenker smitte. Kontakt nærmeste leder.

Skal du tilbake på campus, må du lese hele prosedyren for adgang til høgskolens lokaler. Der står alle detaljer som du skal forholde deg til før du skal tilbake på campus.

Alle som skal tilbake på campus, skal gjennomføre e-læringskurs i smittevern.
Gjennomfør kurset her

  Munnbind

  Det er nå ikke krav til munnbind.

  Ønsker du å benytte munnbind til bruk under transport til og fra arbeidssted, eller ønsker å benytte det i andre situasjoner må dette anskaffes selv.

  Trenger du å teste deg?

  Gå til oversikt over teststeder.

  Ved tilbakeføring av utstyr som du har brukt hjemme, les: Prosedyre for levering og mottak av utstyr som ansatte har brukt hjemme

  Se alle prosedyrer som er laget i forbindelse med Covid-19 pandemi.

  Kontakt nærmeste leder ved spørsmål eller behov for mer informasjon.

   Undervisning

   Studenter får unntak fra avstandskravet under undervisningen. Det skulle egentlig komme i trinn fire, men skjer nå etter råd fra Helsedirektoratet og FHI.

   Dette betyr at det vil åpnes opp for mer og mer undervisning på campus i tiden fremover. Du som faglærer kan derfor allerede nå starte planlegging av mer undervisning på campus, også i høst. Men - ingen undervisning skal endres uten at dette er avklart skikkelig med undervisningledere og instituttledere. Dekanene ved de ulike fakultetene vil orientere dere hvordan dette skal skje fremover. Det skal lages en god plan for hvordan undervisningen skal gjennomføres fremover på alle institutt.

   • Timeplaner 
   • Alle studenter må følge med på beskjeder gitt i Canvas og på e-post angående sin undervisning. Du vil der få beskjed om når din undervisning starter, og hvordan den skal foregå. Hva slags undervisning hvert enkelt studiekull skal ha er ulikt. Derfor må alle følge med på beskjeder gitt for sitt aktuelle studieprogram/emne.

   Gjennom semesteret vil det være smittevernsveiledere med gul vest som går rundt på begge campus. Disse skal kunne gi råd i forhold til smittevern, og også si fra om de ser ting de ikke liker. Vi håper dere alle respekterer disse smittevernsveilederne. Si også fra til dem eller Servicetorget om du ser noe som det bør varsles om.


   Ved hybrid undervisning må faglærer benytte sin bærbare PC med Zoom for å gi undervisning til studenter som skal følge undervisningen digitalt. Det vil i alle undervisningsrom være plassert ut en kombinert høyttaler- og mikrofon-enhet som bør benyttes, samt eksternt, lite usb-kamera som kan benyttes hvis ønskelig. Høgskolen kan per nå ikke legge til rette for mer avanserte former for hybrid undervisning.

   Faglærers ansvar ved fysisk undervisning

   • Faglærere skal oppfordre studenter til å laste ned smittesporingsappen Smittestopp. Dette er viktig, slik at man raskt kan komme i gang med smittesporing. 
   • Faglærer skal minne studentene om smittevernreglene.
   • Ved mistanke om smitte i en undervisningssituasjon: 
    • skal vedkommende raskt ta på munnbind og forlate undervisningsrommet. Munnbind hentes på Servicetorget av faglærer eller annen student.
    • Studenten skal deretter så raskt som mulig forlate bygget, eller vente på transport på stillerommet. Faglærer følger den syke dit hvis behov.
    • Faglærer skal umiddelbart gi beskjed til smittesporingsgruppen per e-post: smittesporing@hiof.no
    • Smittesporingsgruppen bistår videre, også når den syke må vente på stillerommet
    • Øvrige studenter og faglærere kan fortsette undervisningen. Karantene er ikke nødvendig før eventuelt positivt prøvesvar foreligger.
    • Videre oppfølging ivaretas av smittesporingsgruppen.

   Trenger du bistand til digitale løsninger?

   Læringsstøttesenteret har utviklet ressurs- og opplæringsmateriell om digital undervisning, i tillegg til å arrangere daglige veilednings- og erfaringsdelingssesjoner og webinarer. Les mer på sidene til Læringsstøttesenteret.

   Den nye hverdagen for mange administrative ansatte krever utstrakt bruk av Skype for Business, Teams og Zoom for å gjennomføre møter. Trenger du tips eller hjelp for å få dette til å fungere godt for deg? Ta kontakt med IT-vakta for å få gode tips til løsninger.

   Koronakrisen og relevant HMS informasjon

   Viktige beskjeder

   Lei av å sitte stille?

   Hjemmekontor, dårlige sittestillinger og mye annet. Det er annerledes å være på hjemmekontor og på vanlig kontor. Det daglige bevegelsesmønsteret går dramatisk ned for mange. Mange er vant til å stå opp, levere barn rundt omkring, gå fra parkeringsplass eller sykle til jobb, generelt gå rundt mellom møter og kollegaer. Nå sitter mange mye mer rolig i løpet av en arbeidsdag. Dette må du selv gjøre noe med. Ta pauser underveis i arbeidsdagen. Gå deg en tur ute - få kroppen i gang. 

   Steffen Tangen og Birgitta Husebye har gitt mange gode råd i forhold til aktivitet. Se gode tips og videoer her.

   Oppdateringer fra Regjeringen

   Fredag 12.6.20 - Studiesteder åpnes. Les mer i pressemeldingen fra Regjeringen.

   Fredag 8.5.20 - Regjeringen kom med nye anbefalinger til befolkningen 7. mai. HiØ vil jobbe frem hvilke grupper studenter og ansatte som skal kunne komme tilbake til campus i løpet av nærmeste dager i tråd med de nye retningslinjene.Mer informasjon om tilgang til campus for ansatte og hvilke grupper av studenter som slipper inn vil bli publisert onsdag 13.5.20. Les mer i pressemeldingen fra Regjeringen.

   Tirsdag 14.4.20 - Regjeringen videreførte 7.4.20 hovedregelen om at færrest mulig studenter og ansatte skal oppholde seg på campus. Det er kun utvalgte grupper som skal kunne komme tilbake til campus, forutsatt at aktiviteten kan utføres i tråd med de smittefaglige anbefalinger fra helsemyndighetene som gjelder i arbeidslivet. Les mer i pressemeldingen fra Regjeringen.

   Viktig informasjon fra regjeringen om: stengte campuser, eksamen, praksis, autorisasjon, tilrettelegging, og å være student og beredskapspersonell.

   Informasjon om Koronaviruset

   Høgskolen i Østfold har en offisiell side som blir oppdatert løpende. Denne siden har også en logg som viser hvilke endringer som er blitt gjort på nettsiden. Her finner du også alle de rådene vi har gitt i forbindelse med reiser m.m.