Korona informasjon for ansatte

Høgskolens ledelse overvåker hele tiden de nasjonale reglene som gjelder for UH-sektoren i forbindelse med Koronaviruset. Nå planlegges det for gradvis åpning av begge campus i tråd med Regjeringens nye retningslinjer. Denne nettsiden skal samle mye av det du trenger å vite som ansatt i forhold til den situasjonen som er oppstått, og vi vil oppdatere denne så fort vi får oppdatert informasjon fra Kunnskapsdepartementet. 

Regjeringen kom med nye anbefalinger til befolkningen 7. mai. HiØ har gått igjennom de nye anbefalingene, og tydeliggjort på nettsidene for Koronainformasjon hvilke studentgrupper som nå slipper inn på campus. Nedenfor finner du informasjon i forhold til tilgang til ditt kontor.

Gjenåpning av campus for ansatte

Høgskolen i Østfold åpner campus for flere ansatte fra onsdag 13.05.20, målet er gradvis tilbakeføring av alle ansatte. Dette gjøres på følgende måte: 

Er du usikker på hvordan du skal forholde deg til dette, kontakter du din leder.

Du skal IKKE på campus om du er syk eller mistenker smitte.

Skal du tilbake på campus, MÅ du lese hele prosedyren for inngang til høgskolens lokaler. Der står alle detaljer som du skal forholde deg til før du skal tilbake på campus.

Alle som skal tilbake på campus, skal gjennomføre e-læringskurs i smittevern.
Gjennomfør kurset her

Hjemmekontor

Du må ta utgangspunkt i at anbefalingen om hjemmekontor vil gjelde så lenge FHI anbefaler dette. Så det vi opplever som unormalt nå, vil være "normalen" i tiden fremover. Det er derfor lurt å planlegge egen arbeidshverdag etter dette. Har du spørsmål til oppgaver og egne aktiviteter, må du aldri nøle med å kontakte din nærmeste leder. Det er viktig i den tiden vi er inne i nå.

Stipendiater

Er du rekrutteringsstipendiat og lurer på forlengelse og andre praktiske ting i forbindelse rundt dette? Her kan du lese alle retningslinjer for dette.

Generelt

Årets studieavslutaninger blir digitale, og vi planlegger også en digital studiestart om vi ikke får anledning til å samle så mange studenter ved åpningen.

Alle høgskolens lokaler ved studiested Halden og Fredrikstad er i utgangspunktet stengt for flesteparten av våre studenter. Les informasjonen som er gitt våre studenter.

En hilsen til dere alle

Undervisning og eksamen

Det er tidligere besluttet at all undervisning vil skje digitalt ut vårsemesteret 2020. De fleste eksamener vil bli gjennomført som hjemmeeksamen - uansett om vi kommer tilbake på campus før sommeren. Muntlig eksamen kan i enkelte tilfeller gjennomføres campusbasert der smittevernhensyn kan ivaretas og der det er praktisk mulig, faglig og administrativt.

Gjennomføring av campusbasert muntlig eksamen skal vurderes og fremmes av dekan til rektor og direktør for endelig vedtak. Ved gjennomføring av muntlig eksamen på campus må du sette deg inn i gjeldende prosedyre.

Er du usikker på din undervisning eller eksamen, tar du kontakt med din nærmeste studieleder, eller eksamenskontoret for spørsmål angående eksamen.

Trenger du bistand til digitale løsninger?

Læringsstøttesenteret har utviklet ressurs- og opplæringsmateriell om digital undervisning, i tillegg til å arrangere daglige veilednings- og erfaringsdelingssesjoner og webinarer. Les mer på sidene til Læringsstøttesenteret.

Den nye hverdagen for mange administrative ansatte krever utstrakt bruk av Skype for Business, Teams og Zoom for å gjennomføre møter. Trenger du tips eller hjelp for å få dette til å fungere godt for deg? Ta kontakt med IT-vakta for å få gode tips til løsninger.

Arbeidstid og omsorg for barn m.m.

Vi er inne i en uvanlig og krevende tid. Ledelsen ved HiØ forstår at det kan være en utfordrende hverdag for dere som nå kombinerer arbeid med omsorg for barn som er hjemme fra barnehage og skole, og for dere som har tatt på dere oppgaver som dere vanligvis ikke gjør. Ansatte ved fagavdelingene og i administrasjonen har vist en enestående dugnadsånd og vilje til å finne gode løsninger på utfordringene vi står i.

Behov for utstyr eller bøker?

Trenger du den ekstra skjermen du har på kontoret for å jobbe bedre? Det er helt ok å hente den, og også annet utstyr som du har behov for å gjøre jobben din lettere hjemmefra. Hygienerutiner for å ta utstyret tilbake til kontoret vil bli tydeliggjort nå vi skal returnere til kontoret. Har du andre spørsmål om utstyr, kontakter du din nærmeste leder.

Trenger du en bok fra biblioteket? Biblioteket har åpnet for "take-away". Besøk bibliotekets nettsider for å se tilbudet.

Koronakrisen og relevant HMS informasjon

Lei av å sitte stille?

Hjemmekontor, dårlige sittestillinger og mye annet. Det er annerledes å være på hjemmekontor og på vanlig kontor. Det daglige bevegelsesmønsteret går dramatisk ned for mange. Mange er vant til å stå opp, levere barn rundt omkring, gå fra parkeringsplass eller sykle til jobb, generelt gå rundt mellom møter og kollegaer. Nå sitter mange mye mer rolig i løpet av en arbeidsdag. Dette må du selv gjøre noe med. Ta pauser underveis i arbeidsdagen. Gå deg en tur ute - få kroppen i gang. 

Steffen Tangen og Birgitta Husebye har gitt mange gode råd i forhold til aktivitet. Se gode tips og videoer her.

Oppdateringer fra Regjeringen

Fredag 8.5.20 - Regjeringen kom med nye anbefalinger til befolkningen 7. mai. HiØ vil jobbe frem hvilke grupper studenter og ansatte som skal kunne komme tilbake til campus i løpet av nærmeste dager i tråd med de nye retningslinjene.Mer informasjon om tilgang til campus for ansatte og hvilke grupper av studenter som slipper inn vil bli publisert onsdag 13.5.20. Les mer i pressemeldingen fra Regjeringen.

Tirsdag 14.4.20 - Regjeringen videreførte 7.4.20 hovedregelen om at færrest mulig studenter og ansatte skal oppholde seg på campus. Det er kun utvalgte grupper som skal kunne komme tilbake til campus, forutsatt at aktiviteten kan utføres i tråd med de smittefaglige anbefalinger fra helsemyndighetene som gjelder i arbeidslivet. Les mer i pressemeldingen fra Regjeringen.

Viktig informasjon fra regjeringen om: stengte campuser, eksamen, praksis, autorisasjon, tilrettelegging, og å være student og beredskapspersonell.

Informasjon om Koronaviruset

Høgskolen i Østfold har en offisiell side som blir oppdatert løpende. Denne siden har også en logg som viser hvilke endringer som er blitt gjort på nettsiden. Her finner du også alle de rådene vi har gitt i forbindelse med reiser m.m.