Koronainformasjon for ansatte

Høgskolens følger nasjonale retningslinjer og anbefalinger fra FHI. Smittesituasjonen kan endres raskt, og høgskolen gjør løpende vurderinger av eventuelle tiltak. 

Viktige beskjeder

Begge studiesteder er åpne

Høgskolen i Østfold har vanlige åpningstider på studiestedene

Du skal IKKE på campus om du er syk eller mistenker smitte. Kontakt nærmeste leder.

Skal du tilbake på campus, må du lese hele prosedyren for adgang til høgskolens lokaler. Der står alle detaljer som du skal forholde deg til før du skal tilbake på campus (oppdatert prosedyre kommer 11.august).

Alle som skal tilbake på campus, skal gjennomføre e-læringskurs i smittevern.
Gjennomfør kurset her

Ved tilbakeføring av utstyr som du har brukt hjemme, les: Prosedyre for levering og mottak av utstyr som ansatte har brukt hjemme

Se alle prosedyrer som er laget i forbindelse med Covid-19 pandemi.

Kontakt nærmeste leder ved spørsmål eller behov for mer informasjon.

Munnbind

Høgskolen følger hele tiden de råd som FHI gir i forhold til bruk av munnbind. Vi tilbyr munnbind til de undervisningssituasjoner som ferdighetstrening, laboratorievirksomhet etc der vi ser at 1-meteren sannsynligvis ikke kan overholdes. Foreleser deler ut der dette er nødvendig. Munnbind kan hentes av foreleser på Servicetorg.
Ønsker du å benytte munnbind til bruk under transport til og fra arbeidssted, eller ønsker å benytte det i andre situasjoner må dette anskaffes selv.

  Kontor og arbeidsmiljø

  HiØ følger FHIs anbefalinger, og flere ansatte må i tiden fremover veksle mellom hjemmekontor og kontor. Hjemmekontor skal godkjennes av leder, og forutsetter god dialog mellom leder og ansatt. Deler du kontor, er i en risikogruppe, har problemer knyttet til kollektivtrafikk eller av andre grunner har behov for å jobbe hjemmefra, tar du kontakt med nærmeste leder som vil finne løsninger for fleksibel arbeidstid/delvis hjemmekontor.

  I prosedyren for ansatte er bruk av fellesarealer, spisearealer, kjøkken osv. beskrevet. Husk 1-metersregelen, og ta hensyn til at andre evt. kan være mer bekymret for smitte enn det du er. Er det for mange ved lunsjbordet, ta med deg en kollega og sett dere et annet sted med litt færre mennesker, eller utsett lunsjen til det blir bedre plass. Er det tomt for håndsprit eller annet smittevernsutstyr der du er, kontakt servicetorget, så varsler de videre.

  Reiser og møter

  Det må gjøres en kritisk vurdering om en tjenestereise er nødvendig, og reiser til utlandet frarådes. Reiser skal alltid godkjennes av leder. 

  Interne møter skal alltid ha et digitalt alternativ, og alle større møter skal gjennomføres digitalt. 

  Råd fra Folkehelseinstituttet: 

  Undervisning høsten 2020

  Fra uke 35 ble det åpnet for undervisning utenfor campus. Husk 1-meters regel og alle generelle smittevernshensyn.

  Per dags dato er det mulig å gjennomføre noe hybrid undervisning, altså undervisning med studenter både digitalt og fysisk til stede, men dette kan raskt endre seg. All undervisning må derfor planlegges slik at den kan gjennomføres utelukkende digitalt.

  Ved hybrid undervisning må faglærer benytte sin bærbare PC med Zoom for å gi undervisning til studenter som skal følge undervisningen digitalt. Det vil i alle undervisningsrom være plassert ut en kombinert høyttaler- og mikrofon-enhet som bør benyttes, samt eksternt, lite usb-kamera som kan benyttes hvis ønskelig. Høgskolen kan per nå ikke legge til rette for mer avanserte former for hybrid undervisning.

  Faglærers ansvar ved fysisk undervisning

  • Faglærer skal minne studentene om smittevernreglene.
  • Ved mistanke om smitte i en undervisningssituasjon: 
   • skal vedkommende raskt ta på munnbind og forlate undervisningsrommet. Munnbind hentes på Servicetorget av faglærer eller annen student.
   • Studenten skal deretter så raskt som mulig forlate bygget, eller vente på transport på stillerommet. Faglærer følger den syke dit hvis behov.
   • Faglærer skal umiddelbart gi beskjed til smittesporingsgruppen per e-post: smittesporing@hiof.no
   • Smittesporingsgruppen bistår videre, også når den syke må vente på stillerommet
   • Øvrige studenter og faglærere kan fortsette undervisningen. Karantene er ikke nødvendig før eventuelt positivt prøvesvar foreligger.
   • Videre oppfølging ivaretas av smittesporingsgruppen.

  Trenger du bistand til digitale løsninger?

  Læringsstøttesenteret har utviklet ressurs- og opplæringsmateriell om digital undervisning, i tillegg til å arrangere daglige veilednings- og erfaringsdelingssesjoner og webinarer. Les mer på sidene til Læringsstøttesenteret.

  Den nye hverdagen for mange administrative ansatte krever utstrakt bruk av Skype for Business, Teams og Zoom for å gjennomføre møter. Trenger du tips eller hjelp for å få dette til å fungere godt for deg? Ta kontakt med IT-vakta for å få gode tips til løsninger.

  Koronakrisen og relevant HMS informasjon

  Lei av å sitte stille?

  Hjemmekontor, dårlige sittestillinger og mye annet. Det er annerledes å være på hjemmekontor og på vanlig kontor. Det daglige bevegelsesmønsteret går dramatisk ned for mange. Mange er vant til å stå opp, levere barn rundt omkring, gå fra parkeringsplass eller sykle til jobb, generelt gå rundt mellom møter og kollegaer. Nå sitter mange mye mer rolig i løpet av en arbeidsdag. Dette må du selv gjøre noe med. Ta pauser underveis i arbeidsdagen. Gå deg en tur ute - få kroppen i gang. 

  Steffen Tangen og Birgitta Husebye har gitt mange gode råd i forhold til aktivitet. Se gode tips og videoer her.

  Informasjon om Koronaviruset

  Høgskolen i Østfold har en offisiell side som blir oppdatert løpende. Denne siden har også en logg som viser hvilke endringer som er blitt gjort på nettsiden. Her finner du også alle de rådene vi har gitt i forbindelse med reiser m.m.