Gaver og representasjon

Høgskolen ønsker å sikre en lik behandling av sine ansatte når det gjelder oppmerksomheter. Det er derfor utarbeidet sentrale retningslinjer som gjelder for gaver og oppmerksomhet til ansatte og andre.

Gaver og oppmerksomhet til ansatte

Her får du en oversikt over hvilke gaver som skal benyttes ved ulike markeringer og jubileum.

Representasjon og giveaways

Marked og kommunikasjonsenheten har ansvar for representasjonsgaver og giveaways. HiØs formelle representasjonsgave er en glassbolle til verdi kr 300 (design Abel Sawe – Glasshytta). De kan også hjelpe deg med andre gaveartikler eller giveaways.

Gaveoversikt

Her får du oversikt over høgskolens formelle gaveutvalg som brukes til markeringer og representasjon.

 

Bestilling

Ta kontakt med servicetorget i Halden eller Fredrikstad for bestilling av blomster, gaver og giveaways:

Halden: servicetorget@hiof.no / tlf: 8000
Fredrikstad: service-fred@hiof.no / tlf 8005

 

Administrering av ordningen

Avdelingene/enhetene må bestille gavene fra servicetorget. Avdelingene/enhetene belastes for kostnadene hvert tertial. Servicetorget sørger for å holde et lager av gaveseriene.

Universal Presentkort bestilles av Seksjon for HR ved Anne Malme etter anmodning fra driftsenhetene. Det er ca 1 ukes leveringstid på gavekortene. Hvis gave velges i stedet for gavekort, må driftsenhetene selv ordne dette. Kostnader til gavekort/gave dekkes av driftsenheten.

Blomster bestilles av driftsenhetene. Kostnader til blomster dekkes av den enkelte driftsenhet, med unntak av bårebukett som dekkes av institusjonen.

Seksjon for marked og kommunikasjon sørger for å holde et lager av giveaways og andre gaveartikler. Driftsenhetene tar ut produktet etter behov og dekker kostnaden ved avregning.

Seksjon for HR har ansvaret for å bytte ut de ulike gaveseriene når en gaveserie går ut av produksjon.

For markering av medarbeidere som har vært ansatt i henholdsvis 25 og 40 år, se egen rutine.