Inkluderende arbeidsliv (IA)

Høgskolen inngikk, høsten 2005, en samarbeidsavtale med NAV om et inkluderende arbeidsliv (IA). Denne avtalen forutsetter at arbeidsgiver og de ansatte er enige om et forpliktende samarbeid for et bedre arbeidsmiljø og for å nå målene om et  mer inkluderende arbeidsliv. NAV vil ha et ansvar for å støtte opp under dette samarbeidet. Arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv er en del av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Publisert 15. juni 2018 13:32 - Sist endret 1. mars 2019 08:51