Lederhåndbok fra A til Å

A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Ansettelse - rekrutteringsprosessen

Ansettelse - timeansatte, oppdragstakere og honorarmottakere - regelverk

Ansettelse - timeansatte, oppdragstakere og honorarmottakere - bestilling

Ansettelse - selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonforetak - bestilling

Ansettelse - studentassistenter

Ansettelse - stipendiater

Ansettelsesmyndighet

Ansettelsesråd og -utvalg

Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK) - lederveiledning

Arbeidsplan

Arbeidstid

Avslutning av arbeidsforhold

B

Bedriftshelsetjenester

Beredskapsplan

Bevertningsreglement

Branninstruks - ansatte

Brannvern

C

D

Databriller - retningslinjer for anskaffelse

Doktorgradsopprykk

Dødsfall

E

Egenmelding

Emeritus - tilknytningsavtale

F

Ferie og fridager 

Foreldrepermisjon

Fleksitidsavtale for teknisk- administrative stillinger

Forskningsopphold i utlandet

Forskudd på lønn

Fratredelse - oppsigelse fra arbeidstaker

Fratredelse - ved pensjon

G

Gaver og oppmerksomhet til ansatte 

H

HMS - Helse, Miljø og sikkerhet

I

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Innstillende myndighet

Intervju - veiledning og maler

J

Jobbnorge - rekrutteringssystem

Jubilanter - markering av 25/40 år i virksomheten

Jubilanter - markering av 50 og 60 års dag

K

Kompetanseopprykk for vitenskapelig ansatte

Kontorreglement - tildeling av kontorplasser

Korona - informasjon til ansatte

L

Likestilling og mangfold

Lønnsfastsetting ved ansettelse

Lønnsforhandlinger - årlige lokale (2.5.1-forhandlinger)

Lønnsforhandlinger - på særlig grunnlag (2.5.3-forhandlinger)

Lønnsforskudd

Lønnsopprykk

Lønnspolitikk

Lønnssamtale

Lønnsutbetalinger

Lønnsvurdering etter første arbeidsår (2.5.5-vurdering)

M

Medarbeidersamtale

Mobiltelefon - refusjon av kommunikasjonsutgifter

Mottak av nyansatte

N

Nyansatt - rutiner for mottak

Ny ved HiØ - informasjon til nyansatte

O

Omsorgspermisjon

Omstillingsavtale

Oppdragstakere

Opprykk for vitenskapelig ansatte

Oppsigelse fra arbeidstaker

Overtid

P

Pensjonist og emeritus - forlenget tilknytning til HiØ

Permisjoner

Permisjon uten lønn ved overgang til annen stilling

Personalpolitikk

Prøvetid - oppfølging av nyansatt første 6 måneder

Q

R

Refusjon av utgifter

Reiser - bestilling

Reiseregning

Rekruttering - regelverk, veiledning, maler

Rekrutteringssystem - Jobbnorge

Rusmiddel- og spillproblematikk

S

Seksuell trakassering

Selvstendig næringsdrivende

Seniordager

Seniorpolitiske tiltak

Si i fra - HiØs varslingssystem

Skatt og skattekort

Stipendiater - ansettelse og oppfølging

Studentassistenter

Sykefravær - leders ansvar for oppfølging

Sykefravær - arbeidstakers ansvar

T

Telefongodtgjørelse

Tilknytningsavtale for pensjonister (vitenskapelige ansatte)

Tilsetting - se ansettelse

Timeansatte

U

Utdanningsfaglig kompetanse - krav til vitenskapelige ansatte

Utdanningspermisjon

Utenlandske arbeidstakere - skatt og lønn

V

Valgreglement

Varsling - Si i fra

Varslingssak - håndtering

Velferdslån

Velferdspermisjon

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

Publisert 12. juli 2021 10:12 - Sist endret 24. aug. 2021 09:43