Mottak av nyansatte

Å rekruttere en nyansatt er en av de største investeringene, både i tid og penger, du gjør som leder.

Når du tar imot en nyansatt på en god måte øker det muligheten for at den nyansatte vil bli en motivert medarbeider som raskere kan utføre oppgavene sine selvstendig.  Høgskolen vil også kunne benytte den nyansattes kompetanse bedre, og beholde den ansatte lengre. Nyansatte som vet hva som forventes av dem blir tryggere medarbeidere.

Rutine for leder

I rutinen «Rutine for leder» finner du all informasjon om hvordan du går frem fra arbeidsavtale er underskrevet til den nyansatte har vært ansatt i 1 år.

Oppfølging av prøvetid

Her finner du mer detaljert informasjon om oppfølging av prøvetiden.

Opplæringsplaner

Det er utarbeidet tre maler opplærings-/kompetanseplaner for nyansatte.  Planen er et praktisk lederverktøy for å kartlegge og planlegge behov/opplæringstiltak ved nyansettelser

Andre rutinebeskrivelser og sjekklister