Regelverk og avtaler

Sist endret 4. sep. 2018 15:47 av Inger Lise E. Røsnæs

Personalreglementet ved Høgskolen i Østfold følger av statsansatteloven. Personalreglementet regulerer høgskolens handlingsrom i saker som omhandler ansettelser av undervisnings- og forskerpersonell, teknisk- administrativt ansatte og ledere.