Leders fullmakt

Hovedregelen er at alle stillinger skal lyses ut og nye medarbeidere skal ansettes gjennom ordinære ansettelsesprosesser. Under visse forutsetninger kan innstillende myndighet kjøre en forenklet ansettelsesprosess og inngå arbeidsavtaler på administrativ fullmakt.

Inntil ett år

Personalreglementet åpner for ansettelse inntil 1 år uten utlysning av stilling. Ansettelsen forutsetter at behovet er midlertidig.

Dette er minimumskravene for ansettelse i midlertidig stilling inntil ett år: 

Det er ikke anledning til å forlenge ansettelsen utover ett år. Da må ordinær ansettelsesprosess følges.

15 timer per uke med en ansettelsestid som strekker seg utover ett år

Personalreglementet åpner for en forenklet prosess, men stillingen må lyses ut og kvalifikasjonsprinsippet må følges.

Dette er minimumskravene for utlysning av slike stillinger:

  • Stillingen må lyses ut offentlig i Jobbnorge.
  • Leders vurderinger av søkernes kompetanse må dokumenteres (forenklet innstilling) i saksbehandlingssystemet
  • Den ansattes kompetanse må dokumenteres med CV, relevante vitnemål og attester i personalmappen
  • Hvis ansettelsen er midlertidig, må behovet hjemles i statsansattelovens § 9.

 

 

Publisert 6. mai 2018 10:24 - Sist endret 18. mai 2018 12:21