Timekontrakter / honorar

Hovedregelen er at alle stillinger skal lyses ut og nye medarbeidere skal ansettes gjennom ordinære ansettelsesprosesser. Under visse forutsetninger kan innstillende myndighet kjøre en forenklet ansettelsesprosess og inngå arbeidsavtaler på administrativ fullmakt.

Leders fullmakt

Inntil ett år

Personalreglementet åpner for ansettelse inntil 1 år uten utlysning av stilling. Ansettelsen forutsetter at behovet er midlertidig.

Dette er minimumskravene for ansettelse i midlertidig stilling inntil ett år: 

Det er ikke anledning til å forlenge ansettelsen utover ett år. Da må ordinær ansettelsesprosess følges.

15 timer per uke med en ansettelsestid som strekker seg utover ett år

Personalreglementet åpner for en forenklet prosess, men stillingen må lyses ut og kvalifikasjonsprinsippet må følges.

Dette er minimumskravene for utlysning av slike stillinger:

 • Stillingen må lyses ut offentlig i Jobbnorge.
 • Leders vurderinger av søkernes kompetanse må dokumenteres (forenklet innstilling) i saksbehandlingssystemet
 • Den ansattes kompetanse må dokumenteres med CV, relevante vitnemål og attester i personalmappen
 • Hvis ansettelsen er midlertidig, må behovet hjemles i statsansattelovens § 9.

Arbeidsavtaler

Det er utarbeidet tre ulike avtalemaler for disse formålene:

 1. Prosentavtaler inntil ett år (ta kontakt med HR)
 2. Time- og oppdragskontrakt (timelærere, studentassistenter mv.)
 3. Enkeltstående oppdrag (gjesteforelesere og andre der et engangshonorar er avtalt)

Rutine

 1. Leder fyller ut minimuminformasjon i arbeidsavtalen og sender den videre til HR sammen med CV og ev. dokumentasjon på arbeidstakers lønn hos hovedarbeidsgiver
 2. HR supplerer informasjonen og sender kontrakten til arbeidstaker via digipost (hvis mulig)
 3. Arbeidstaker fyller inn manglende personinformasjon, signerer kontrakt og returnerer to eksemplar til leder
 4. Leder signerer og returnerer ett eksemplar til arkiv og ett eksemplar til arbeidstaker

 

Publisert 6. mai 2018 10:24 - Sist endret 6. feb. 2020 15:47