Rutiner for personalarbeid

Sist endret 8. aug. 2019 09:44 av Inger Lise E. Røsnæs

Rutinen for oppfølging av sykmeldte beskriver hvordan den sykmeldte følges opp i et sykmeldingsforløp og hvilke formelle prosesser som må følges.