Rutiner for personalarbeid

Sist endret 16. mars 2020 09:40 av Inger Lise E. Røsnæs

Rutinen for oppfølging av sykmeldte beskriver hvordan den sykmeldte følges opp i et sykmeldingsforløp og hvilke formelle prosesser som må følges.