Utgiftsrefusjoner

Nedenfor finnes brukerveiledninger for godkjenning av utgiftsrefusjoner i DFØ App eller SAP Portal.

Brukerveiledninger

Publisert 5. apr. 2019 13:15 - Sist endret 5. apr. 2019 13:15