Grupper i Canvas

Grupper og gruppeinnleveringer i Canvas

I Canvas finnes ulike løsninger for grupper, gruppesamarbeid og gruppeinnleveringer. I undervisning vil lærere ofte ha et ønske om at studenten skal jobbe i grupper. Det kan også være et krav om gruppeinnleveringer eller andre gruppeaktiviteter i tilknytning til ulike arbeidskrav. Det er lærer i emnet som tilrettelegger for dette i læringsplattformen.

I dette kurset gir vi en kort innføring i hvordan du som lærer kan tilrettelegge for ulike gruppeaktiviteter og ser også på hvilke muligheter for samareid dette gir for studentene.

Påmelding

Emneord: gruppearbeid, gruppeoppgave, gruppeinnlevering, canvas, lms
Publisert 26. aug. 2019 14:21 - Sist endret 11. sep. 2019 12:13