Digital vurdering

Digital innlevering og vurdering i Inspera Assessment  

Bilde fra digital eksamensgjennomføring i idrettshallen (Remmen) i vår 2019.

Inspera Assessment er en digital eksamensløsning som gradvis har blitt innført ved Høgskolen i Østfold. Hovedfokuset i denne workshopen vil være å utforske hvilke muligheter verktøyet tilbyr innenfor rammen av summativ vurdering, og mer konkret på hvordan man oppretter og utformer oppgavesett i eksamensverktøyet. I tillegg setter vi av tid til hvordan man administrerer oppgaveinnleveringer i Canvas. Den første timen (09-10) er satt av til introduksjon og opplæring, og den andre timen (10-11) arbeider vi i grupper med deltakernes egne oppgavesett. Hvis du som fagansatt ikke ønsker å delta på begge timene er det mulig å komme på drop-in den siste timen (10-11).

Alle kurs/workshops tar utgangspunkt i ditt kompetansenivå, og vi ber deg ved påmelding om å melde i fra om du har litt eller mye erfaring.

PS: Deltakerne må ta med egen PC/Mac; de som ikke har tilgang til forfatterrollen i Inspera Assessment fra før tildeles dette etter påmelding (interne logger seg inn med Feide- og brukernavn og passord).

Meld meg på!

Publisert 26. aug. 2019 09:01 - Sist endret 10. okt. 2019 15:46