Tjenestekatalog

Ved Læringsstøttesenteret vil det bli tilbudt veiledning og opplæring i ulike digitale verktøy til bruk i undervisning. Nedenfor beskriver vi hovedtilbudet for det kommende studieåret (19/20).