Personvern

Personvern handler om at hver og en av oss skal få bestemme over alle opplysningene om oss selv. Vi har en grunnleggende rett til å ha privatlivet i fred, og til å ha innflytelse på bruken og spredningen av opplysninger om oss.

Hvilken rolle har du?

Kontakt

Finn ut hvem du skal kontakte for å få hjelp.

Nyttige snarveier

Personvernerklæringer

Personvernerklæringene viser hvordan HiØ samler inn og bruker personopplysninger.

Informasjonskapsler

HiØ samler inn statistikk om hvordan nettstedet brukes ved bruk av informasjonskapsler for utvikling av våre nettsider.

Les mer om HiØs bruk av informasjonskapsler.

Status for implenteringen av GDPR v/ HiØ

 • Utført - Etablert personvernombud
 • Utført - Utarbeidet protokoll over personopplysninger ved HiØ knyttet til ansatte og studenter.
 • Utført - Etablerert personvernerklæring for HiØ
 • Utført - Gjennomført risikoanalyser for systemer/tjenester hos IT-drift
 • Utført - Etablert lagringsløsning (TSD) for studtentprosjekter/forskningsprosjekter hvor det skal behandles sensitive data
 • Utført - Etablere regler for lyd og videoopptak i forbindelse med studentprosjekter/forskningsprosjekter
 • Utført - Etablert digitale skjema for innesamling av data (Nettskjema UiO)
 • Utført - Etablert diktafon-app for mobiler. Benyttes for innsamling av data
 • Pågående - Kartlegge systemer med personopplysninger
 • Pågående - Oppdaterte databehandleravtaler på systemer som krever dette
 • Pågående - Opplæring/informasjon om personvern til ansatte og studenter
 • Pågående - Etablere prosesser/rutiner for håndtering av personopplysninger (overordnet, avdelingsvis)
 • Pågående - Etablere systemer og regler knyttet til nyhetsbrev
 • Pågående - Etablere systemer og regler knyttet til undervisning med lyd og video
 • Pågående – Revidere avvikssystemet for informasjonssikkerhet/personvern