Saksbehandling og arkiv

Denne nettsiden er under arbeid, og vil utvikles fortløpende. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger dersom det er konkrete ønsker om brukerveiledninger som ikke ligger her i dag. 

Ny versjon av P360 ble innført 18.2.2019. 

Se webinar om ny versjon lenger nede på denne nettsiden, under Brukerveiledninger og rutiner.

Brukerstøtte