Filmer og webinar

 

WEBINARER utviklet av FS sentralt (Unit) finner du her:

http://www.fellesstudentsystem.no/aktiviteter/webinar/

Her finner du opptak av webinarer som har vært avholdt tidligere samt oversikt over kommende webinarer som er planlagt.

Pr. 11.04.2019 finner du webinarer for flg. temaer:
Komme i gang med EVUweb 3, Flyt, General Data Protection Regulation (GDPR), Utdanningsplaner i FS, Kvoter og kvoterunder i lokale opptak - samt tekster i Søknadsweb, Fagpersonweb, Godkjenning og innpassing, Rapportering, Vurdering og campusfunksjonalitet, Vitnemålsportalen, Digital arbeidsflyt for vurdering

 

INSTRUKSJONSFILMER utviklet av FS sentralt (Unit) finner du her:

https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/instruksjonsfilmer/

Siden inneholder opplæringsfilmer for registrering i FS for disse temaene:

1. Gjennomgang av ny godkjenningsmodul - FS-versjon 7.5.02 (2014)
2. Godkjenning/innpassing: Forhåndsgodkjenning av praksis-/feltarbeidsopphold
3. Godkjenning/innpassing: Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet
4. Godkjenning/innpassing: Innpassing av delstudier i utlandet.
5. Godkjenning/innpassing: Diverse funksjonalitet i Godkjenningssak samlebilde
6. Godkjenning/innpassing: Forkunnskapskrav
7. Godkjenning/innpassing: Realkompetanse
8. Godkjenning/innpassing: Utdanningsplan
9. Brukerdokumentasjon i FS

Publisert 21. des. 2018 10:22 - Sist endret 8. mai 2019 13:35