Leganto

Leganto er et digitalt pensumlistesystem for studenter, forelesere og bibliotekarer. Leganto er knyttet til Canvas og bibliotekets søketjeneste Oria. 

I Leganto kan studentene blant annet:

  • Finne og se pensum-/litteraturlister 
  • Få direktetilgang til artikler og digitale ressurser
  • Se tilgjengelighet på biblioteket og bestille bøker

For emneansvarlige vil Leganto forenkle arbeidet med å opprette og vedlikeholde pensumlister. Fra høsten 2021 vil det bli en gradvis innføring av Leganto i flere emner.

Arbeidet med registrering og publisering av pensumlister gjøres foreløpig av en prosjektgruppe. På sikt vil alle emneansvarlige få opplæring og selv kunne oppdatere og vedlikeholde pensum for sitt emne.  

 

Ønsker du allerede nå å se på Leganto kan du logge inn her (pålogging med Feide)

Logg inn i Leganto

Kontaktinformasjon til prosjektgruppen 

Publisert 11. juni 2021 13:17 - Sist endret 23. aug. 2021 11:58