Rapport

Innhold i evalueringsrapporten

  • Hvilke studieprogram som har blitt evaluert, evt. hvilke studieretninger, samt hvilke årskull som er omfattet av evalueringen
  • Tidspunkt for evalueringen og programsensors navn
  • Navneliste med panelmedlemmenes navn og stilling/ansettelsessted
  • Tema for evalueringen
  • Kort vurdering av prosess og grunnlagsmateriale
  • Helhetlig og overordnet vurdering av kvaliteten på studieprogrammet, med utgangspunkt i de tema som er vektlagt i gjennomføring av evalueringen
  • 3-5 kvalitetsområder og 3-5 forbedringspunkter ved studieprogrammet

Evalueringsrapporten skal sendes til studieleder for det aktuelle studieprogrammet og lagres i høgskolens sak- og arkivsystem.

Publisert 24. mai 2019 08:12 - Sist endret 24. mai 2019 08:14