Rapport

Innhold i evalueringsrapporten

  • Hvilke studieprogram som har blitt evaluert, evt. hvilke studieretninger, samt hvilke årskull som er omfattet av evalueringen
  • Tidspunkt for evalueringen og programsensors navn
  • Navneliste med panelmedlemmenes navn og stilling/ansettelsessted
  • Tema for evalueringen
  • Kort vurdering av prosess og grunnlagsmateriale
  • Helhetlig og overordnet vurdering av kvaliteten på studieprogrammet, med utgangspunkt i de tema som er vektlagt i gjennomføring av evalueringen
  • 3-5 kvalitetsområder og 3-5 forbedringspunkter ved studieprogrammet

Mal og veileder for rapporten

Det er utarbeidet en mal med veiledning for rapporten fra periodisk programevaluering (word).

Evalueringsrapporten skal sendes til studieleder for det aktuelle studieprogrammet og lagres i høgskolens sak- og arkivsystem.

Publisert 24. mai 2019 08:12 - Sist endret 7. feb. 2020 13:39