Studentrekruttering

Opplæring

Alle som skal på skolebesøk/messer i regi av HiØ, skal ha fått grundig opplæring i dette.

Skolebesøk

Rutiner for skolebesøk.

Studiemesser

Rutiner for studiemesser og skolebesøk.