Studiestart 2020

11. august 2020 er det studiestart for alle nye års- og bachelorstudenter, samt studenter ved integrert femårig lærerutdanning på masternivå ved Høgskolen i Østfold. Øvrige studieprogram følger eget opplegg.  Avdeling for campustjenester er ansvarlig for arbeidet med studiestart. Arbeidet er organisert som et prosjekt i henhold til høgskolens nye prosjektmodell.

Studiestarten for våre nye års- og bachelorstudenter, samt studenter ved integrert femårig lærerutdanning på masternivå, blir i år ganske annerledes enn tidligere år. Åpningsdagen blir heldigital og resten av studiestartuken vil også være digital for de aller fleste studenter. Unntak kan gis for små studieprogram dersom vi er i en situasjon der dette er mulig og retningslinjene for smittevern følges. Dette vil være opp til hver enkelt dekan i samråd med leder for campustjenester å bestemme. Tilsvarende unntak kan også gis ved større studieprogram som velger å deler studenter i mindre grupper for fysiske samlinger. I alle tilfeller gjelder begrensningen for grupper inntil 50 personer.

Studiestartprosjektet ledes av to prosjektledere, Beate Aksnes Horrigmo fra Seksjon for servicetjenester og Tommy Payne fra Seksjon for studenttjenester. Arbeidet er i i tillegg et pilotprosjekt for høgskolens nye prosjektmodell og følges tett av Trude Barstad og Therese Brenna fra Seksjon for prosjekt- og prosessforbedring.

Mål for prosjektet:

  • Studentene mestrer overgangen til høyere utdanning og dermed redusere uønsket frafall frem til 1. oktober.
  • Studentene får en positiv opplevelse av Høgskolen i Østfold og studieprogrammet de skal gå på.
  • Studentene integreres faglig og sosialt første uke av studiestarten.
Studiestart
Foto: Bård Halvorsen