Program for studiestartuken

Under ser dere oversikt over hvordan studiestartuken er organisert for våre førsteårsstudenter som begynner hos oss denne høsten.

Tirsdag 11. august (åpningsdagen)

Tidspunkt
Hva
Hvem bestemmer innholdet
Hvor
Kommentar

11:00

Felles åpningsseremoni

Rektor og høgskoledirektør

Visning av digital produksjon på høgskolens digitale plattformer

Opptaket avspilles synkront

12:00-13:30

Mottak på studieprogram

Studieprogramansvarlig i samråd med faglærere

Zoom

Bli kjent med medstudenter og studieprogram

Fra 13:30

Fadderopplegg

Fadderstyret

Digitalt/fysisk

Oppstarts-tidspunkt tilpasses i henhold til organisering av fadderopplegg

Program 12. - 14. august:

Tidspunkt
Hva
Hvem bestemmer innholdet
Hvor
Kommentar
08:15 - 09:00 Studentinformasjon Sekjson for studenttjenester Digitalt I samarbeid med SiØ og Biblioteket
09:15 - 12:00 Møte med studieprogrammet Studieprogramansvarlig i samråd med faglærere Digital/fysisk oppmøte Faglig/sosialt program
Fra 12:00 Fadderopplegg Fadderstyret Digitalt/fysisk  

Det vil i løpet av uken også tilbys felles studieforberende aktiviteter og ressurser for våre nye studenter.