Dokumentmaler

Introduksjon

Høgskolen har fått utarbeidet maler slik at ansatte og studenter raskt kan komme i gang med å utarbeide innholdet samtidig som man ivaretar Høgskolens grafiske profil.

Hvis du har spørsmål eller har tekniske problemer relatert til malene, ta kontakt med Marked- og kommunikasjonsenheten. Merk gjerne e-posten med «mal» i tittelfeltet.

Illustrasjon for: Introduksjon

Presentasjonsmal

Dette er høgskolens presentasjonsmal. Bruk denne malen når du skal presentere noe. Presentasjonsmalen åpner med et utvalg slides du kan velge mellom. Du kan slette de du ikke ønsker å bruke i presentasjonen din. Nye innholdssider finner du under «Nytt lysbilde» eller så endrer du oppsettet på siden under «Oppsett».

Feltet der det står «Presentasjonsmal Høgskolen i Østfold», samt bunnteksten «Fornavn Etternavn | Avdelingsnavn», og alle tekstfelter, kan du endre til det du ønsker i din presentasjon. Om du ønsker å ta bort bunntekst på alle slides, eller evt. endre bunnteksten på alle slides til ditt navn og din avdeling/enhet, så gjør du det via: «Sett inn» - «Topptekst og bunntekst» - Endre bunnteksten til det du ønsker – og avslutt med «Bruk på alle».

Illustrasjon for: Presentasjonsmal

Last ned

Presentasjonsmal for PowerPoint

 • Versjon: v1.1.0
 • Format: .potx
 • Beskrivelse:

  PowerPoint - presentasjonsmal

Last ned Meld fra om feil/mangler

TIPS! - Om du ønsker en høgskolens standardpresentasjon, med oversikt over avdelinger, studier, nøkkeltall og hovedpunkter om forskning - gå til nettsiden "Tall og fakta". Der finner du standardpresentasjon på både norsk og engelsk. Denne kan du bruke som basis, og videreutvikle selv til det formålet du skal bruke den til.

Presentation template

Dette er høgskolens presentasjonsverktøy med engelsk logo. Bruk denne malen når du skal presentere noe for et utenlandsk publikum. Presentasjonsmalen åpner med et utvalg slides du kan velge mellom. Du kan slette de du ikke ønsker å bruke i presentasjonen din. Nye innholdssider finner du under «Nytt lysbilde» eller så endrer du oppsettet på siden under «Oppsett».

Feltet der det står «Presentasjonsmal Høgskolen i Østfold», samt bunnteksten «Fornavn Etternavn | Avdelingsnavn», og alle tekstfelter, kan du endre til det du ønsker i din presentasjon. Om du ønsker å ta bort bunntekst på alle slides, eller evt. endre bunnteksten på alle slides til ditt navn og din avdeling/enhet, så gjør du det via: «Sett inn» - «Topptekst og bunntekst» - Endre bunnteksten til det du ønsker – og avslutt med «Bruk på alle».

Illustrasjon for: Presentation template

Last ned

Presentation template for PowerPoint

 • Versjon: v1.1.0
 • Format: .potx

Last ned Meld fra om feil/mangler

Postermal - med norsk og engelsk logo

Dette er høgskolens postermal. Bruk denne malen når du skal presentere en poster e.l. på en konferanse. Den finnes i 2 ulike størrelser. 60z85 cm og 80x115 cm. For bistand til trykk på stort papir, kan du kontakte IT-vakt. OBS! IT-vakt lager ikke presentasjonen, de bistår kun i å printe om du skal ha den i stor utgave. Poster bruker Powerpoint som verktøy, og på slide 2 ser du alle de objektene du kan sette inn. Den kan brukes nøyaktig som en vanlig presentasjon. Skal du ha med en annen institusjons logo, kan den settes under HiØ logo. Trenger du annet trykk, gå hit for å lese om høgskolens avtale om trykk.

Illustrasjon for: Postermal

Last ned

Postermal for PowerPoint - Norsk logo

 • Versjon: v1.1.0
 • Format: .potx
 • Beskrivelse:

  PowerPoint - posteremal

Last ned Meld fra om feil/mangler

Postermal for PowerPoint - Engelsk logo

 • Versjon: v1.1.0
 • Format: .potx
 • Beskrivelse:

  PowerPoint - posteremal

Last ned Meld fra om feil/mangler

Bakgrunnsbilder til Zoom o.l

Her ligger det ulike bilder som kan brukes som bakgrunn i Zoom og andre programmer hvor du trenger en digital bakgrunn. Noen av bildene er speilvendt, siden mange ofte velger å speilvende kamera når de er i Zoom e.l.

 

Last ned

Bakgrunnsbilder til Zoom o.l

 • Versjon: v1.1.0
 • Format: .zip
 • Beskrivelse:

  Bakgrunnsbilder - digital bakgrunn

Last ned Meld fra om feil/mangler

E-postsignatur

E-postsignaturen består av følgende tekst satt i sekundærfontsnittet Arial:

Med vennlig hilsen,
Fornavn Mellomnavn Etternavn
Stillingstittel
Avdeling eller enhetsnavn
Høgskolen i Østfold
Telefon: +47 61 21 00 00
Mobil: +47 450 00 000
Kontor: A1-000, studiested
Epost: fornavn.etternavn@hiof.no

Signaturen kan innholde lenker til sosiale medier. Lenker til sosiale medier plasseres nederst i din e-postsignatur:

HiØ på web: hiof.no
HiØ på Facebook: facebook.com/hiofnorge
HiØ på Twitter: twitter.com/hiofnorge
HiØ på Instagram: instagram.com/hiofnorge
HiØ på Flickr: flickr.com/photos/utdanning

Hvis en fagansatt ønsker å knytte opp et emnes lenke i signaturen bytter man ut HiØ-delen med for eksempel emnenavn og lenke til tilhørende ressurs.

Tekniske retningslinjer for signatur

 • Signaturen bruker enkle linjeskift for ny linje
  • To enkle linjeskift for mellomrom.
 • Informasjon skal ikke lenkes, det skal kun være tekst.
  • Adresse skal ikke hyperlinkes da det skaper trøbbel for enkelte klienter. Enkelte epostklienter vil formatere dette selv.
  • Signaturen skal ikke inneholde formatering av nummer med protokoll som for eksempel sip:+47 61210000 eller tlf:+4761210000. Enkelte epostklienter vil formatere dette selv.
  • Epostadresse skal ikke hyperlinkes da det skaper trøbbel for enkelte klienter. Enkelte epostklienter vil formatere dette selv.

Illustrasjon for: E-postsignatur

Last ned

OpenOffice mal du kan kopiere fra

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .ott

Last ned Meld fra om feil/mangler

Word mal du kan kopiere fra

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .docx

Last ned Meld fra om feil/mangler

Plakatmaler

Plakat med stort bilde (plakatmal-A)

Dette er HiØs mal for A3-plakat med STORT bilde, tittel, ingress og dato.

Nå kan plakaten lages ved å bruke nye versjoner av Adobe Illustrator, herunder skifte av foto og innskriving av ny tekst.

Plakat med medium bilde (plakatmal-B)

Dette er HiØs mal for A3-plakat med MEDIUM bilde, tittel, ingress, dato og tekst.

Nå kan plakaten lages ved å bruke nye versjoner av Adobe Illustrator, herunder skifte av foto og innskriving av ny tekst.

Plakat med lite bilde (plakatmal-C)

Dette er HiØs mal for A3-plakat med LITE bilde, tittel, ingress, dato og tekst.

Nå kan plakaten lages ved å bruke nye versjoner av Adobe Illustrator, herunder skifte av foto og innskriving av ny tekst.

Plakat uten bilde (plakatmal-D)

Dette er HiØs mal for A3-plakat UTEN bilde, men med tittel, ingress, dato, tekst og den design som Høgskolen i Østfold bruker.

Nå kan plakaten lages ved å bruke nye versjoner av Adobe Illustrator.

Illustrasjon for: Plakatmaler

Last ned

Plakatmal-A

Last ned Meld fra om feil/mangler

Plakatmal-B

Last ned Meld fra om feil/mangler

Plakatmal-C

Last ned Meld fra om feil/mangler

Plakatmal-D

Last ned Meld fra om feil/mangler

Forsidemal for bacheloroppgaver - unntatt HVO

Dette er malen som kan brukes for de fleste bacheloroppgaver som leveres på norsk.
(NB! HVO har egen mal

Kontroller alltid krav til mal for forside med din faglærer. Denne malen er kun generell og må kanskje justeres slik at den passer kravet til innlevering. Bytt ut "Avdeling" med ditt fakultet/insitutt. Du burde starte med denne malen som utgangspunkt for oppgaven din. Da vil du være sikker på at formatering av titler og undertitler, innholdsfortegnelse osv. ikke endrer seg eller forsvinner. Det er også mulig å legge oppgaven din inn i denne malen etter at den er skrevet. Men avhengig av softwaren du bruker så kan det være en mulighet for at formatteringen av titler, undertitler og innholdsfortegnelse må gjøres på nytt etter at oppgaven er lagt inn i forsiden.

Illustrasjon for: Forsidemal for bacheloroppgraver

Last ned

Forsidemal for bacheloroppgaver i Word-format

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .docx

Last ned Meld fra om feil/mangler

Forsidemal for bacheloroppgaver i OpenOffice

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .ott

Last ned Meld fra om feil/mangler

Forsidemal for bacheloroppgaver i PDF

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .pdf
 • Beskrivelse:

  Edit the PDF-template in your editor and merge it in as the frontpage to your paper.

Last ned Meld fra om feil/mangler

Forsidemal for bacheloroppgaver - HVO

Kontroller alltid krav til mal for forside med din faglærer. Denne malen er kun generell og må kanskje justeres slik at den passer kravet til innlevering. Du burde starte med denne malen som utgangspunkt for oppgaven din. Da vil du være sikker på at formatering av titler og undertitler, innholdsfortegnelse osv. ikke endrer seg eller forsvinner. Det er også mulig å legge oppgaven din inn i denne malen etter at den er skrevet. Men avhengig av softwaren du bruker så kan det være en mulighet for at formatteringen av titler, undertitler og innholdsfortegnelse må gjøres på nytt etter at oppgaven er lagt inn i forsiden.

Last ned

Forsidemal for bacheloroppgaver i Word-format

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .docx

Last ned Meld fra om feil/mangler

Forsidemal for bacheloroppgaver i OpenOffice

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .odt

Last ned Meld fra om feil/mangler

Forsidemal for bacheloroppgaver i PDF

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .pdf
 • Beskrivelse:

  Edit the PDF-template in your editor and merge it in as the frontpage to your paper.

Last ned Meld fra om feil/mangler

Bachelorthesis cover page

Use this template to write your bachelor thesis in English. You should start to write your thesis within this template, as it will ensure that formatting of titles, subtitles and table of contents does not change or disappear. You may also insert your thesis into this template after it is finished. However, depending on what kind of software you use, there may be a chance you need to redo your formatting of titles, subtitles and table of contents.

Illustrasjon for: Bachelorthesis cover page

Downloads

Bachelorthesis cover page in Word-format

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .docx

Download Report errors or omissions

Bachelorthesis cover page for OpenOffice

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .ott

Download Report errors or omissions

Bachelorthesis cover page in PDF

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .pdf
 • Beskrivelse:

  Edit the PDF-template in your editor and merge it in as the frontpage to your paper.

Download Report errors or omissions

Forsidemal for FoU oppgaver

Dette er malen som kan brukes for FoU oppgaver som leveres på norsk. NB! - Kontroller alltid krav til mal for forside med din faglærer. Denne malen er kun generell og må kanskje justeres slik at den passer kravet til innlevering. Bytt ut "Avdeling" med ditt fakultet/insitutt. Du burde starte med denne malen som utgangspunkt for oppgaven din. Da vil du være sikker på at formatering av titler og undertitler, innholdsfortegnelse osv. ikke endrer seg eller forsvinner. Det er også mulig å legge oppgaven din inn i denne malen etter at den er skrevet. Men avhengig av softwaren du bruker så kan det være en mulighet for at formatteringen av titler, undertitler og innholdsfortegnelse må gjøres på nytt etter at oppgaven er lagt inn i forsiden.

Illustrasjon for: Forsidemal for FoU oppgaver

Last ned

Forsidemal for FoU oppgaver i Word-format

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .docx

Last ned Meld fra om feil/mangler

Forsidemal for FoU oppgaver i OpenOffice

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .ott

Last ned Meld fra om feil/mangler

Forsidemal for FoU oppgaver i PDF

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .pdf
 • Beskrivelse:

  Edit the PDF-template in your editor and merge it in as the frontpage to your paper.

Last ned Meld fra om feil/mangler

R&D thesis cover page

Use this template to write your R&D thesis in English. You should start to write your thesis within this template, as it will ensure that formatting of titles, subtitles and table of contents does not change or disappear. You may also insert your thesis into this template after it is finished. However, depending on what kind of software you use, there may be a chance you need to redo your formatting of titles, subtitles and table of contents.

Illustrasjon for: R&D thesis cover page

Download

R&D thesis cover page in Word-format

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .docx

Download Report errors or omissions

R&D thesis cover page for OpenOffice

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .ott

Download Report errors or omissions

R&D thesis cover page in PDF

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .pdf
 • Beskrivelse:

  Edit the PDF-template in your editor and merge it in as the frontpage to your paper.

Download Report errors or omissions

Forsidemal for masteroppgaver

Dette er malen som skal brukes for masteroppgaver som leveres på norsk. Bytt ut "Avdeling" med ditt fakultet/insitutt. Du burde starte med denne malen som utgangspunkt for oppgaven din. Da vil du være sikker på at formatering av titler og undertitler, innholdsfortegnelse osv. ikke endrer seg eller forsvinner. Det er også mulig å legge oppgaven din inn i denne malen etter at den er skrevet. Men avhengig av softwaren du bruker så kan det være en mulighet for at formatteringen av titler, undertitler og innholdsfortegnelse må gjøres på nytt etter at oppgaven er lagt inn i forsiden.

Illustrasjon for: Forsidemal for masteroppgaver

Last ned

Forsidemal for masteroppgaver i Word-format

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .docx

Last ned Meld fra om feil/mangler

Forsidemal for masteroppgaver i OpenOffice

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .ott

Last ned Meld fra om feil/mangler

Forsidemal for masteroppgaver i PDF

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .pdf
 • Beskrivelse:

  Edit the PDF-template in your editor and merge it in as the frontpage to your paper.

Last ned Meld fra om feil/mangler

Masterthesis cover page

Use this template to write your master thesis in English. You should start to write your thesis within this template, as it will ensure that formatting of titles, subtitles and table of contents does not change or disappear. You may also insert your thesis into this template after it is finished. However, depending on what kind of software you use, there may be a chance you need to redo your formatting of titles, subtitles and table of contents.

Illustrasjon for: Masterthesis cover page

Download

masterthesis cover page in Word-format

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .docx

Download Report errors or omissions

masterthesis cover page for OpenOffice

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .ott

Download Report errors or omissions

masterthesis cover page in PDF

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .pdf
 • Beskrivelse:

  Edit the PDF-template in your editor and merge it in as the frontpage to your paper.

Download Report errors or omissions

Forsidemaler for rapporter

Dette er malene som kan brukes på forskningsrapporter og annen rapportering ved høgskolen. Du kan velge mellom tre ulike uttrykk.

 • Rapport forsidemal A kan inneholde et bilde du selv ønsker. Denne forsiden kan redigeres i Adobe InDesign (.id) eller Adobe Acrobat (.pdf).
 • Rapport forsidemal B tilbyr en forside med høgskolens heksagon-uttrykk og farger som går i hverandre. Dette er ment å symbolisere høgskolens mangfold og. Denne forsiden kan redigeres i Adobe InDesign (.id) eller Adobe Acrobat (.pdf).
 • Rapport forsidemal C tilbyr en formell forside i én farge med høgskolens heksagon-uttrykk. Denne forsiden kan redigeres i Word (.docx), Adobe InDesign (.id) eller Adobe Acrobat (.pdf).

Illustrasjon for: Forsidemaler for rapporter

Last ned

Forsidemal-A

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .indd
 • Beskrivelse:

  Forsidemal-A - Adobe InDesign dokument. 

Last ned Meld fra om feil/mangler

Forsidemal-B

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .indd
 • Beskrivelse:

  Forsidemal-B - Adobe InDesign dokument. 

Last ned Meld fra om feil/mangler

Forsidemal-C

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .indd
 • Beskrivelse:

  Forsidemal-C - Adobe InDesign dokument.

Last ned Meld fra om feil/mangler

Forsidemal-C Word

 • Versjon: v1.0.0
 • Format: .docx
 • Beskrivelse:

  Forsidemal-C - Word format som du kan ta i bruk med installert programvare.

Last ned Meld fra om feil/mangler

Omslag oppdragsrapport

Dette er malene for oppdragsrapporter som utarbeides av høgskolens forskningsmiljø på oppdrag av eksterne samarbeidspartnere. Biblioteket holder i prosessen, så husk å kontakte de tidlig. Kontaktperson for dette hos biblioteket er Kent Bersvendsen. Forsiden settes inn av trykkeriet. Du kan velge mellom to ulike uttrykk:

 • Omslag oppdragsrapport A: Omslaget på oppdragsrapporten kan inneholde et bilde som passer i bilderammen i denne malen. Send ved et høyoppløselig bilde som kan brukes når du sender rapporten til trykk, og dine kommentarer til evt. utsnitt (husk at bildet må være skriftlig godkjent for bruk på trykte og digitale medier av fotograf og evt. avbildede personer).
 • Omslag oppdragsrapport B: Om du ikke har et bilde, eller ikke ønsker å bruke et bilde, så vil Oppdragsrapport forside B benyttes.

Illustrasjon for: Omslag oppdragsrapport

Visittkort

Visittkort bestilles i Nettbutikk for ansatte HiØ (jobb). Visittkort er behovsprøvd, og skal godkjennes av din leder.

Illustrasjon for: Visittkort

Dørskiltmal

Dette er malen du bruker når du lager dørskilt til kontoret ditt. Du fyller ut feltene og skriver ut på en printer nær deg. Så klipper du ut dørskiltet slik at det passer i rammen. Heksagon-designet skal ideelt sett være utfallende, det betyr at det helst ikke skal være noen marg rundt designet i bunn. Fargen på utskriften kan variere noe basert på printerens toner-status.

Illustrasjon for: Dørskiltmal

Last ned

Mal for dørskilt

 • Versjon: v1.0.1
 • Format: .doc

Last ned Meld fra om feil/mangler

Stillingsannonser

Stillingsannonsemalene blir brukt i høgskolens annonseplattform JobbNorge. Ta kontakt med HR for bistand til stillingsannonser på stilling@hiof.no.

Illustrasjon for: Stillingsannonser

Brevmal norsk

Brevmalen er tilgjengelig via arkivsystemet Public 360 for arkivverdig informasjon. Hvis du har behov for å sende brev som ikke er arkivverdig last ned malen under.

Illustrasjon for: Brevmal norsk

Last ned

Brevmal

 • Versjon: v1.1.1
 • Format: .doc

Last ned Meld fra om feil/mangler

Brevmal

 • Versjon: v1.1.1
 • Format: .ott

Last ned Meld fra om feil/mangler

Letter template

The letter template is available through the Public 360 archive system for archival information. If you need to send non-archive worthy letters, download the template below.

Illustrasjon for: Letter template

Download

Letter template

 • Versjon: v1.1.1
 • Format: .doc

Download Report errors or omissions

Letter template

 • Versjon: v1.1.1
 • Format: .ott

Download Report errors or omissions

Brosjyrer

Brosjyrer utarbeides i samarbeid med Marked- og kommunikasjonsenheten. Ta kontakt på infoenheten@hiof.no.

Illustrasjon for: Brosjyrer

Logo

Høgskolens logo består av et emblem og ordbildet “Høgskolen i Østfold”. Les mer om retningslinjer for bruk av logo og bruk av emblem i den grafiske profilen. Logoen kommer i både norsk og engelsk versjon.

Logoen er tilgjenglig i en versjon der emblem og tekst er i sort og i en versjon der emblem og tekst er i hvit. Den sorte varianten passer på lyse bakgrunner mens den hvite varianten passer til mørke bakgrunner.

I tillegg er logoen tilgjengelig med underbrand for fakultet, institutt, akademiet, biblioteket og HiØ VIDERE.

 

Illustrasjon for: HiØ-logo - sort

Filen du laster ned er en zip fil som må pakkes opp for bruk. Les instruksjonene for å lese mer om de ulike formatene og til hvilket formål de skal benyttes. Hver zip fil inneholder både norsk og engelsk utgave, samt logo i svart og hvitt.

Last ned:

Alle høgskolens logoer finnes i 4 ulike filtyper og størrelser til ulikt bruk. 

 • jpg versjonen er i 328x94 pixler, og benyttes ofte til å settes inn i dokumenter/presentasjoner/nettsider og annet.
 • png versjonen er i 328x94 pixler, og har også transparent bakgrunn.
 • eps versjon er en vektorisert utgave, og kan benyttes av grafikere for å lage en mer høyoppløslig logo til ulike aktuelle formål. Proporsjoner og clearspace skal overholdes i forhold til høgskolens designmanual. Se: https://www.hiof.no/om/designmanual/  
 • pdf versjon (av historiske årsaker)

Høgskolens logo finnes bare som bred utgave. Skal den benyttes kvadratisk, må det lages en ny utgave basert på eps filen. Da er det viktig at logo bli stående midt i kvadratet, og bakgrunnen økes likt vertikalt på begge sider. 

Publisert 1. nov. 2018 15:53 - Sist endret 18. okt. 2022 13:24