Rammeavtale på grafisk materiell og tjenester

Høgskolen i Østfold har inngått kontrakt med Byråservice AS frem til 31.4.2021 med opsjon på to års prolongering.

Avtalen omfatter alle høgskolens avdelinger/enheter, og gjelder for utarbeidelse av alt grafisk materiell og tjenester som vi har behov for.

Byråservice AS skal derfor alltid benyttes når det skal utarbeides brosjyrer, annonser, postere, rollups osv. De skal også benyttes når det skal trykkes noe utover det vi greier selv i eget hustrykkeri.

Skal noen bestilles, er det viktig at du har økonomisk godkjenning fra nærmeste leder før bestillingen gjennomføres. Det er også viktig at du spesifiserer hvilken enhet/avdeling dette gjelder, og navn på bestiller. Du skal også påføre bestillingsreferansenummer. Husk også å avtale pris, kvantum, leveringsdato og leveringssted.

For grafiske produksjoner, skal også Seksjon for markeds og kommunikasjon også være med i loopen, slik at høgskolen er sikker på at designmanual ivaretas.

Kontaktpersoner hos Byråservice er:

Erik Brandt
E-post: eb@byraservice.no
Telefon: +47 22 04 39 00
Mobil:    +47 91 35 34 46

Publisert 4. nov. 2019 11:34 - Sist endret 1. juli 2020 13:26