Visittkort

Fyll inn skjema under for å sende inn din bestilling på visittkort. Kortet er to-sidig - en side på norsk, og en på engelsk. Den som bestiller visittkort mottar 250 stk. Så ikke bestill nå om du vet at du endrer navn, tittel, telefonnummer e.l. om noen uker. Formatet/designet på visittkortet er som følgende kort. Felles felt for alle ved HiØ er lenke til nettside.

Det er svært viktig at du ser NØYE igjennom alt tekst før du sender inn bestillingen. Det er nøyaktig den teksten som kommer på kortet. Sjekk kontornummer, mobil, kontortelefonummer, e-post adresse osv opp mot informasjon som ligger i din profil på nettsidene våre. 

Stillingstittel som skal benyttes på visittkortet er det samme som er registrert i SAP (og som står i din profil over). Det er ikke mulig å legge til f.eks. kooridinator eller andre lignende undertitler. Den engelske tittelen finner du evt i UHR (Universitets- og høgskolerådet) sin termbase for vår sektor. Sjekk siden her: http://termbase.uhr.no/?lang=&q=*. Er du usikker på avdelings-/enhetsnavnet på engelsk, vil dette bli kvalitetssikret i etterkant. Se også oversettelse her.

Gå til bestillingsskjema 

(du blir først bedt om å taste inn e-postadresse, og vil deretter motta din personlige lenke til bestillingsskjemaet).

Publisert 29. juni 2018 12:22 - Sist endret 29. juni 2018 12:26