Engelske avdelingsnavn

Avdeling for informasjonsteknologi

Faculty of Computer Sciences

Avdeling for ingeniørfag

Faculty of Engineering

Avdeling for helse og velferd

Faculty of Health and Welfare

Avdeling for lærerutdanning

Faculty of Education

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Faculty of Business, Languages and Social Sciences

Akademi for scenekunst

Norwegian Theatre Academy

Arkivet

Archives

Biblioteket

Library

IT-Drift

 IT Maintenance

Bygningsmessig drift

Property and Maintenance Department

Markeds- og kommunikasjonsenheten

Marketing- and Communication Department

Studieenheten

Academic Administration Department

Forskningsenheten

Research Administration Department

HR enheten

Human Resources Department

Økonomi og driftsenheten

Finance and Operations Department

Studiestedsadministrasjon Halden

Campus Administration Halden

Studiestedsadministrasjon Fredrikstad

Campus Administration Fredrikstad

HiØ VIDERE

Center for Continuing Education

Publisert 29. juni 2018 12:25 - Sist endret 18. des. 2018 08:58