Kontakt med media

Høgskolens offisielle talsperson i de fleste saker er rektor. Markeds- og kommunikasjonsenheten har i hovedsak ansvaret for kontakten med media og er bindeleddet mot høgskolens ledelse og mot andre aktelle talspersoner. 

Pressekontakter Markeds- og kommunikasjonsenheten:

Forsker eller fagansatt?

Er du forsker eller fagansatt og får henvedelse fra media eller du ønsker å nå ut til media med faglige relaterte saker kan du lese mer her:

Lenke til side med medieråd for forskere og fagansatte.

Publisert 7. mai 2018 13:52 - Sist endret 20. des. 2019 13:55