Nettpublisering og profilering

Denne siden bil bli videreutviklet i løpet av 2018. Inntil videre vil det derfor være en blanding av veiledninger fra HiØ og UiO (som er vår samarbeidspartner).

Beskrivelse av roller, oppgaver og publiseringsansvarlige

Veiledninger/beskrivelser ved Høgskolen i Østfold

Veiledninger ved Universitetet i Oslo

(Obs! - Det er ikke sikkert vi har alle ting likt implementert hos oss).

Presentasjon fra kurs i Vortex

Her finner du kursmateriell som ble gjennomgått på de ulike kursene.