Forskningsnettredaksjon

Mandat

Forskningsnettredaksjonen skal bidra til å ha fokus på aspekter knyttet til å synliggjøre forskning på HiØ sine nettsider - på både engelsk og norsk. Forskningsnettredaksjonen skal også sørge for at forskningsetiske retningslinjer og rutiner kommer tydelig frem til aktuelle forskere.

Møter

Ingen kommende arrangementer

Medlemmer

Se medlemmer i forskningsnettredaksjonen.