Roller og oppgaver

Alle roller i nettorganisasjonen skal ha en beskrivelse av myndighet og ansvar.

Høgskolen er i ferd med å bygge opp enny struktur for organisering og styring av nettarbeidet ved HiØ. Inntil videre gjelder de "gamle tradisjonelle" strukturene, men litt korrigert etter innføringen av Vortex.

Markeds- og kommunikasjonsenheten har redaktøransvaret for nettstedet www.hiof.no. Dette er delegert fra rektor.

Ansvarsnivåer

Vi har følgende nivåer for ansvar:

  • De ulike nettredaksjonene (Nettredaksjon, Studienettredaksjon, Forskningsnettredaksjon, avdelingsvise nettredaksjoner)
  • De ulike nettansvarlige på enhetsnivå
  • De ulike publisistgruppene 

De ulike nettredaksjonene har ansvar for de større redaksjonelle linjene innenfor sitt område. Nettredaksjonen har totalansvaret. Studienettredaksjonen har ansvar for alt rundt studier, og temaer knyttet til det, Forskningsnettredaksjonen har ansvar for forskningsområdet, både i forbindelse med formidling og for rutiner internt innenfor det aktuelle området. De avdelingsvise nettredaksjonene har ansvaret for sin avdeling nettsted, og at dette er driftet etter den standarden som HiØ har satt for hele sitt nettsted.Nettredaktør er med i alle redaksjoner.

Nettansvarlige på enhetsnivå har ansvar for at de sidene de har ansvar for er oppdatert og innholdsmessig korrekt.

Rollebeskrivelser

Følgende roller og ansvar vil ligge til de forskjellige rollebeskrivelsene (kan komme til å blir justert noe fremover)

Les mer om de ulike tilgangsgruppene (adgangsbegrenset for HiØ brukere)

Publisert 14. sep. 2018 11:30 - Sist endret 17. sep. 2018 08:42