Nettansvarlig lokalt

Nettansvarlig er ansvarlig for sin del av nettstedet og fungerer som et bindeledd mellom sin enhet eller sitt ansvarsområde og nettredaktøren sentralt. 

Rollebeskrivelse

 • Er en viktig del av informasjons- og kommunikasjonsarbeidet ved sin enhet. 
 • Har nær kontakt med den øverste ledelsen ved sin enhet. 
 • Er underlagt nettredaktøren sentralt og rapporterer faglig til direktør- eller dekannivå.

Myndighet

 • Gi eller ta bort retten til å publisere på nettsider innenfor sitt ansvarsområde.
 • Gi pålegg til publisister om å følge retningslinjer.
 • Gjøre endringer på nettsider som på tross av pålegg ikke følger retningslinjer og standarder. 

Ansvar

 • Vortex-superbruker.
 • Sørge for at retningslinjer for nettstedet blir fulgt. 
 • Følge opp og kvalitetssikre innholdsproduksjonen.
 • Tildele og fjerne publiseringsrettigheter.
 • Gi godkjenning innenfor sitt myndighetsområde eller ta saken videre til sentral nettredaktør.
 • Samle inn behov og ønsker til nettarbeid- og publisering og viderebringe dette til sentral nettredaktør.

Kompetansebehov

Beherske avansert bruk av publiseringsverktøyet. Kjenne til ambisjoner og prioriteringer for nettarbeidet ved HiØ, samt roller og organisering av dette.

Ha god kjennskap til og kunne veilede andre i:

 • Skrive for nett og bildebruk for effektive nettsider
 • Vedlikeholde og kvalitetssikre innhold
 • Informasjonsarkitektur 
 • Universell utforming
 • Personvern på nett
 • Sette opp og gjennomføre målinger av digitale kommunikasjonsaktiviteter
Publisert 25. juni 2018 13:19 - Sist endret 25. juni 2018 13:20