Nettredaktør sentralt

Den sentrale nettredaktøren ved HiØ har det overordnede operative ansvaret for HiØs nettsider. Nettredaktøren er den øverste og avgjørende instansen for nettfaglige spørsmål og skal sørge for at nettstedet forvaltes og videreutvikles i tråd med gjeldende mål og retningslinjer. 

Rollebeskrivelse

Nettredaktøren har det daglige redaktøransvaret for HiØs nettsider, rapporterer til høgskolens informasjonssjef og leder nettredaksjonen. 

Myndighet

Nettredaktøren er redaktør for hele nettstedet og har rett til å: 

 • Gi pålegg til lokale redaktører og publisister om å følge retningslinjer 
 • Følge opp ovenfor linjeleder dersom avdelinger ikke følger retningslinjer og standarder på tross av pålegg om dette. 
 • Gjøre endringer på nettsider uten å rådføre seg med lokal informasjonseier når en akutt situasjon gjør det nødvendig, eller etter pålegg fra overordnet.

Ansvar

Nettpublisering:

 • Utarbeide og vedlikeholde retningslinjer i tråd med strategiske mål, ambisjoner og prioriteringer. 
 • Sørge for at retningslinjene følger til enhver tid krav og anbefalinger fra myndighetene

Utvikling:

 • Kartlegge behov i organisasjonen og utarbeide planer for videre utvikling av nettstedet. 
 • Utarbeide bestillinger for leveranser til nettstedet og følge opp leverandørene. 

Opplæring:

 • Videreutvikle kompetansekrav for de ulike rollene i organisasjonen og gjennomføre kompetansehevende tiltak.
 • Gjøre retningslinjene kjent i organisasjonen. 

Rapportering:

 • Gjennomføre jevnlige evalueringer av nettstedet og nettpubliseringen ved hjelp av måleverktøy, brukerundersøkelser og liknende. 
 • Innføre en kunnskapsdrevet tilnærming til nett- og utviklingsarbeid ved HiØ.

Kompetansebehov

Beherske avansert bruk av publiseringsverktøyet, der i blant annet rettighetsstyring.

Ha god kjennskap til og kunne veilede andre i:

 • Skrive for nett og bildebruk for effektive nettsider
 • Vedlikeholde og kvalitetssikre innhold
 • Informasjonsarkitektur 
 • Universell utforming
 • Personvern på nett
 • Sette opp og gjennomføre målinger av digitale kommunikasjonsaktiviteter

Erfaring med:

 • Prosjektledelse
 • Opplæring
 • Brukerreise og UX-tilnærming til nettarbeid og –utvikling
 • Ulike former for brukertesting og -involvering
Publisert 25. juni 2018 13:12 - Sist endret 25. juni 2018 13:14