Publisist

Publisister publiserer innhold på nettstedet innenfor sitt fagfelt eller ansvarsområde.

Rollebeskrivelse

Legge ut tekst, bilder, video og liknende eller be om støtte til publisering.

Myndighet

 • Initiere eller foreslå innhold på deler av nettstedet. 
 • Publisere og oppdatere innhold innenfor eget fagområde og ansvarsfelt.

Ansvar

 • Følge gjeldende retningslinjer og pålegg.
 • Kvalitetssikre innholdet faglig selv, eller hos leder eller fagperson. 
 • Kvalitetssikre redaksjonelt eller be om dette hos lokal eller sentral nettredaktør.
 • Oppdatere og sørge for å avpublisere eller slette når innholdet foreldes. 

Kompetansebehov

Grunnleggende kunnskaper om publiseringsverktøyet Vortex, i tillegg kjennskap til:

 • Ambisjoner og prioriteringer for nettarbeidet ved HiØ, samt roller og organisering av dette.
 • Informasjonsarkitektur for HiØ slik at tekst/artikkel kan plasseres riktig sted.
 • Skrive og redigere tekst for nett og tilpasse innhold til en gitt målgruppe.
 • Universell utforming
 • Personvern
 • Måling 
Publisert 25. juni 2018 14:52 - Sist endret 25. juni 2018 14:52