Hvordan feedes artikler og nyheter til ulike forsider

Er du usikker på hvordan artikler og arrangement blir feedet rundt omkring på sidene? Hvordan kommer et arrangement fra en forskningsgruppe ut på forsiden til sin avdeling? Se videre på denne siden.

Premisser for feeding av artikler og arrangement på hiof.no

Arrangement og artikler skal kun ligge på ett sted. Hører et arrangement til f.eks. en bestemt forskningsgruppe, skal arrangementet opprettes og bo på nettsiden til forskningsgruppen. Arrangementet kan selvsagt vises på en rekke andre ulike nettsider, men når du går inn i arrangementet, kommer du til det stedet hvor arrangementet hører hjemme.

Er det et arrangement som gjelder for alle ansatte, eller for alle studenter, bør det i utgangspunktet legges under arrangement på "For ansatte", eller under "Livet rundt studiene", hvis det hører til der. Selv om det ligger på disse stedene, kan det også feedes tilbake til f.eks. en avdelings kalender.

Alle utlistinger av nyhetsartikler og arrangement er en egen visningsmal på en mappe i Vortex. En mappe i Vortex kan vise:

  • de ulike artiklene som finnes i mappa, 
  • de ulike artiklene som finnes i mappa + artikler fra alle undermapper,
  • det samme som over, og i tillegg hente mapper fra bestemte steder i vår løsning. Her kan du velge om innholdet skal vises automatisk, eller om man manuelt skal godkjenne de ulike artiklene som skal vises.

Forsiden av hiof.no

Alle nyhetsartikler og arrangement som ligger på hovedsiden hentes automatisk fra nettsiden:

Det er derfor de to sist publiserte sakene fra siden over som alltid vises på forsiden. Det er de fire førstkommende arrangementene som blir vist i arrangementskalenderen. Skal noe fjernes fra forsiden, eller legges til, så er det mappa "/om/aktuelt" som ordner dette.

Skjemdump av høgskolens forside. Legg merke til at feil størrelse på bildet er benyttet på sak 2. 

Mappa /om/aktuelt

Det er denne mappa som styrer hvilke elementer som skal vises på forsiden. 

 

 

test

Publisert 19. mars 2019 09:27 - Sist endret 19. mars 2019 09:27