Vedlikehold av personprofil

Personprofilen viser hva hver ansatt jobber med, og fungerer som et digitalt visittkort. Hver enkelt ansatt skal vedlikeholde sin personprofil, både på norsk og på engelsk.

Mangler du rettigheter, står du fast eller trenger du hjelp?

Ta kontakt med din nettansvarlige. Du kan også gå til IT-vakta, så vil de også kunne bistå med hjelp.

Kom i gang

Logg inn 

Gå til din profilside (via søk eller din egen enhet), slik at du ser siden du vil endre på. Scroll ned til du ser "Logg inn" - lengst ned på høyre side som bildet under.

Logg inn som vanlig med din Feide bruker. Du vil på toppen av profilsiden din se at du er innlogget. Klikk på pilen ved siden av navnet ditt, og velg "Rediger dette dokumentet"

Du er nå klar til å begynne å redigere profilsiden din. Husk at du kan kopiere innholdet fra din gamle profilside i Neted. Du finner informasjon om dette under "Skriv om arbeidet ditt".

Viktig - ikke gjør endringer i brukernavnet  ditt. Da vil profilsiden slutte å virke.

Husk å lagre og publisere

Klikk på Lagre og vis-knappen for å se den ferdige personpresentasjonen. Det lønner seg å lagre underveis.

  Endre navn, kontornummer, mobil eller kontaktinformasjon

  Finner du feil i kontaktinformasjonen?

  Kontaktopplysninger, navn og informasjon om stillingen din hentes automatisk fra HiØs lønns- og personalsystem (SAP) og andre kildesystemer. Hvis du står med feil stillingstittel, kontaktinformasjon eller navn skal du ikke rette opp i dette på personprofilsiden. For å rette opp dette, må informasjonen oppdateres i systemene som personprofilsiden henter informasjonen fra:

  • Gå til "For ansatte" for pålogging til SAP Portal for å endre opplysninger.

  Kontornummer skal også oppdateres i SAP Portal. Logg inn der, og gå til feltet "Interne data". Der legger du inn rett romnummer. Trenger du ekstra veiledning - se veiledning for dette.

  Om du ikke ønsker ditt mobilnummer på nettsidene til høgskolen, så må du slette feltet "Mobilnummer jobb" i "Personlig profil" i SAP Portal. Du må IKKE fjerne "Mobilnummer privat". Det skal stå der for varsling.

  Data fra SAP Portal blir overført til høgskolens systemer en gang per natt. Så du må vente til dagen etter med å se endringen av de endringene du gjør i SAP Portal.

  Du skal ikke endre brukernavnet som er fylt inn på personsiden.

  Skriv om arbeidet ditt 

  Personsiden din bør ha relevant informasjon for de som oppsøker den. Det kan være studenter, journalister, fagfeller, konferansearrangører, priskomiteer eller kolleger.

  Vitenskapelig ansatte kan for eksempel skrive om

  • faglige interesser og kompetanseområder
  • undervisning med lenke til studieprogrammer og emner
  • faglig bakgrunn i form av et utdrag av din utdanning og arbeidserfaring som har relevans for din stilling ved UiO
  • samarbeid, og eventuelt lenke til relevante nettsider
  • priser
  • verv

  Administrativt ansatte kan for eksempel skrive om

  • arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter
  • tidligere arbeidserfaring og utdanning, gjerne i kortform

  Få tips til å skrive godt på nett

  • Ta språksjekken, og les tipsene om hvordan du skriver godt på nett.
  • Ikke skriv alene. La en kollega lese teksten din og komme med tilbakemelding.

  Redigere, formatere og legge inn tekst

  Gå til tekstboksen hvor du vil legge inn tekst. Om personsiden din er ny, vil du se en veiledende mal-tekst med forslag til innhold. Malteksten er synlig for alle som besøker personsiden din, så dette bør du slette eller fylle inn.  Noen av brukerveiledningene går til Universitetet i Oslo sine nettsider. Det vil bli oppdatert gjennom sommeren.

  Verktøylinjen over tekstboks.
  Over tekstboksen er det en verktøylinje. Den bruker du til å sørge for at teksten er formatert riktig. 

  Verktøylinjen har flere knapper som hjelper deg med å strukturere teksten din. En god tekst på nett er universelt utformet og lett å skumlese. De vanligste knappene i verktøylinjen er:

  Lim inn tekst

  Om du vil legge inn tekst fra et annet nettsted eller dokument, klikker du på ikonet i verktøylinjen som heter «Lim inn som ren tekst» og følger instruksene.

  Ikonet for lim inn som ren tekst
  Les mer om å lime inn tekst.

  Overskrifter

  Alle mellomoverskrifter skal være formatert med «Overskrift 2». Om du ønsker overskrifter under dette igjen, bruker du «Overskrift 3» og så videre.

  Nedtrekksmenyen for overskrifter.
  Les mer om å sette inn og fjerne overskrifter.

  Lenker

  Alle lenker skal ligge i teksten og ha en forklarende lenketekst, for eksempel slik:

  Du bør altså ikke legge lenken utenfor teksten, for eksempel slik:

  Ikonet for å sette inn en lenke
  Les mer om å sette inn, endre eller fjerne en lenke.

  Kulepunkt

  Om du skal ramse opp eller strukturere mye informasjon, kan det være lettere å lese dette i form av en kulepunktliste eller nummerert liste.

  Ikonet for kulepunkter og nummererte lister.
  Les mer om å sette inn kulepunkt og de andre symbolene i verktøylinjen

  Velge språk: norsk og engelsk

  Du har en norsk og en engelsk personside

  Du kommer til den engelske profilsiden om du går på de engelske nettsidene og klikker på "People", eller du klikker på "English" på din norske profilside.

  Begge sider må oppdateres av deg (Du redigerer den norske på den norske siden, og den engelske på den engelske siden - To forskjellige dokumenter). Den ene siden blir ikke oppdatert automatisk om du legger inn endringer på den andre. 

  • Du skal kun skrive norsk på den norske personsiden.
  • Du skal kun skrive engelsk på den engelske personsiden.

  Hvis du bare har tekst på enten engelsk eller norsk, skal du informere leseren om hvilken språkversjon av personsiden din hun kan finne all informasjon på. For eksempel:

  • Du kan finne mer informasjon på min engelske side.
  • You can find more information on my Norwegian page.

  På den norske siden kan du gjerne skrive på nynorsk. Du kan ikke skrive på svensk eller dansk.

  Hvorfor det?

  Høgskolen i Østfold må følge Språkrådets føringer for språk på offentlige nettsider. Føringene sier at det kun kan være engelsk tekst på engelske personsider, og norsk tekst på de norske personsidene.

  Om du ønsker å oversette noe av teksten til engelsk selv, kan du finne nyttige ressurser for oversettelse på UHRs termbase og ordnett.no.

  Legge inn emneord

  Emneord hjelper brukerne av hiof.no å finne fram til personer med kompetanse innenfor et bestemt område. Dette er en av de aller viktigste oppgavene for de som besøker nettsidene. Derfor skal emneord brukes på alle personsider på hiof.no. For å fylle inn emneord, går du til Emneord-feltet rett under "Innhold".

  Finn dine emneord

  • Se listen over emneord for teknisk-administrativt ansatte (Det vil bli opprettet en liste for dette sommeren 2018).
  • For undervisnings- og forskningstilsatte, bruker vi de samme emneordene som vi hadde kategorier i den gamle nettløsningen. 
  Velg ett av ordene som emneord
  Velg ett av ordene som emneord

  Slik bruker du emneord

  • Skriv alltid emneord med stor forbokstav.
  • Velg ett av forslagene som dukker opp.
  • Legg inn emneordene fra generelt til spesielt.
  • Legg inn maks 7 emneord.

  Er emneord består som regel av ett ord, og maks 4-5 ord, aldri setninger. 

  Legge inn eller endre bilde

  Du har to bilder på personsiden din

  • Nettsidebildet skal være lavoppløselig:
   • Bildet skal være i portrettformat (150x200 px), ikke landskap.
   • Bildet skal være av deg, med fjeset i fokus og med en nøytral bakgrunn (ikke feriebilder osv).
  • Pressebildet skal være høyoppløselig: 
   • HiØ oppfordrer å legge ut pressebilde (1200x1600 px) for alle ansatte det kan være relevant for.

  Trenger du bilde?

  Følgende side (disse bildene vises bare etter innlogging) viser alle bilder tatt av Bård Halvorsen som personprofilbilder de siste årene. Velg ditt bilde der og last ned til din datamaskin. Last det deretter opp i din personprofilmappe.

  Det vil bli mulighet til å ta nye profilbilder både vår og høst ved begge studiesteder. Følg med på oppslag.

  Vise forskningsprosjekter og -grupper

  Alle forskningsprosjekter eller -grupper på HiØ registrerer deltakere med brukernavn på sidene sine. Det gjør at prosjekter og grupper du er registrert som deltaker i, vil dukke opp automatisk. Engelske sider for prosjekter og grupper blir vist på engelsk personside, og norske sider blir vist på den norske personsiden.

  Om prosjektet ikke har nettside på HiØ, kan du legge inn navn og lenke til eksterne grupper og prosjekter manuelt.

  Utfylte felt med navn og nettadresse for et forskningsprosjekt.
  Prosjekt du legger inn selv skal alltid ha en nettside leseren kan gå til, som presenterer prosjektet nærmere. Sett alltid nettsidens adresse i parentes etter navnet, hvis lenken er til en nettside utenfor HiØ.

  Vise publikasjoner

  Bla deg ned på redigeringssiden til du kommer til «Publikasjoner» og velg «ja» for å vise det du har registrert i Cristin på personsiden.

  Som standard blir 100 av dine nyeste arbeider som er registrert i Cristin blir vist.  De blir oppdatert automatisk hver natt kl. 02.00 og hver gang dokumentet lagres. Hver publikasjon blir vist med APA-stilen for referanselister. Se lister over hvilke kategorier i Cristin som er plassert under hver arkfane.

  Hvis du ønsker å fremheve noen få publikasjoner du mener er spesielt relevante for leseren, kan du gjøre det under «Utvalgte publikasjoner». Publikasjonene skal ha full referanse med lenke i teksten hvor leseren kan finne full tekst, der det er mulig.

  Du kan du velge å lage listen over utvalgte publikasjoner i Cristin isteden for i Vortex. Du kan lage denne listen ved å redigere din egen personprofil i Cristin (se bildet under).

  Inne i redigeringen må du velge knappen "Legg til vitenskaplig arbeid" et stykke ned på siden for å søke opp aktuelle publikasjoner som du kan legge til. Publikasjonene som legges til må allerede være registrert i Cristin.

  Mangler du personside?

  Når du er nyansatt, blir personsiden opprettet for deg av nettredaktøren din. Ved noen enheter redigerer også nettredaktøren innholdet for deg. Om du mangler personside eller tilgang til å redigere innholdet, ta kontakt med din nettredaktør.

  Publisert 26. juni 2018 23:28 - Sist endret 16. mars 2020 10:15