Sosiale medier

Publisert 21. aug. 2018 10:05

Høgskolen i Østfold benytter både Vortex og Wordpress multisite som sin offisielle bloggplattform. Valg av plattform styres av hvilken type kategori blogg det er snakk om.