Høgskolens bloggtjeneste

Høgskolen i Østfold har valgt Wordpress multisite som sin offisielle bloggplattform - blogg.hiof.no

Merk - Høgskolens nye nettløsning Vortex, støtter også blogging, og vi ønsker etterhvert at ansatte benytter denne til dette i tiden fremover. Mer informasjon om dette blir lagt ut så fort denne er klargjort og operativ for dette.

Følgende rutine gjelder for opprettelse av nye blogger på bloggplattformen blogg.hiof.no.
Retningslinjer for sosiale medier og bruk av bilder gjelder ved opprettelse av blogg, så disse må leses før bloggingen starter.

Kategori

Kriterier for tildeling

Kategori 1 - FoU eller tilsvarende fagblogg

En offisiell blogg for HiØ som også får aktuelle innlegg fremhevet på HiØ sine nettsider. Kan være formidlere av FoU f.eks. fra våre satsningsområder eller rektoratets blogg. Må følge retningslinjer for bruk av sosiale medier (egen mal og plugin). Flere forskere/grupper jobber sammen om bloggen. Markeds- og kommunikasjonsenheten kvalitetssikrer og godkjenner en slik blogg. IT-vakta kontaktes for opprettelse etter godkjenning.

Kategori 2 - Prosjektblogg ansatte

En offisiell blogg for HiØ. Kan f.eks. være av type ”Bedriftsidrettslagets blogg”, Blogg for en spesielt stor konferanse og tilsvarende. Gruppa/enheten som starter bloggen er ansvarlig. Har den en spesiell stoppdato skal IT-tjenester varsles. Bloggen blir slettet i etterkant. Markeds- og kommunikasjonsenheten kvalitetssikrer og godkjenner en slik blogg. IT-vakta kontaktes for opprettelse etter godkjenning.

Kategori 3 - Student undervisningblogg

Gjelder studenter som av en eller annen grunn skal blogge i sin undervisning. Her må lærer oversende liste over studenter som skal ha blogg til IT-vakt. Disse blir manuelt laget. Det skal være oversikt over når bloggene skal fjernes. IT-tjenester godkjenner opprettelse, IT-vakta kontaktes for opprettelse etter godkjenning.

Kategori 4 - Student prosjektblogg

Gjelder studentgrupper som skal ha blogg i forbindelse med prosjekter. Eksempelvis Expo. Faglærer skal oversende lister til IT-vakt som oppretter manuelt. Stopptid for blogg skal også varsles IT-vakt før opprettelse av blogg. IT-tjenester godkjenner opprettelse, IT-vakta kontaktes for opprettelse etter godkjenning.

Kategori 5 - Personlig blog/nettside (for ansatte eller studenter) 

Ansatte/Studenter som av ymse grunner trenger en nettside. HIØ tilbyr kun nettsider/bloggplattform til faglig, HiØ relatert innhold. Her henvises det i stedet til andre private aktører. Eks: wordpress.com, blogger.com osv.

Publisert 21. aug. 2018 10:05 - Sist endret 7. apr. 2020 11:07