Etablering av læringsstøttesenteret

HiØ skal etablere et læringsstøttesenter høsten 2019. Senteret skal bidra til utvikling av, og gi støtte til pedagogisk bruk av teknologi i undervisning. Senterets hovedoppgaver skal være:

  • Rådgivning og veiledning innenfor bruk av digitale verktøy i undervisningen
  • Kursing og kompetanseheving
  • Medieproduksjon

Tjenester og innhold

Senteret viktigste tjenester og innhold vil være:

  • Rådgivning og veiledning innenfor bruk av digitale verktøy i undervisningen
  • Kursing og kompetanseheving
  • Medieproduksjon

Lokaler

Senteret vil ha lokaler på begge studiesteder.

Mandater, prosjektplan og rapporter

Organisering og styring

  • Prosjektet ledes av Puls med Arild Flobak som prosjektleder, og prosjektgruppen består av representanter fra følgende avdelinger:
    avdeling for lærerutdanning, studiesteds-administrasjonene i Halden og Fredrikstad, IT-drift, bygg, og bibliotek. 
  • Prosjektet rapporterer til HiØs "Styringsgruppe for digitalisering av utdanningen", ledet av Rektor