Ny administrativ organisering

Hovedgrep og ambisjoner for omorganiseringen

Gjennomgående ledelse vil gi robuste og utviklingsorienterte administrative funksjoner.

Ambisjoner

  • Bedre brukerorientering
  • Likeverdige studiesteder
  • Koordinert digitalsatsning
  • Understøtte kompetanseutvikling - faglig og administrativ
  • Bli enda bedre til å utnytte kapasitet og kompetanse på tvers av studiestedene

Planer, dokumenter og innspill

Aktuelt

Mer ...