Informasjonsmøte administrativ organisering

Administrasjonen ble orientert om direktørens forslag til ny administrativ organisering, 12. april 2019

Foto: Kenneth Lindbeck-Dahlstrøm

Om møtet

Alle ansatte i SSAF, SSAH og Fellestjenesten var invitert til informasjonsmøte fredag 12. april 2019.

Her la høgskoledirektøren frem forslag til ny administrativ organisering og videre prosess. 

Informasjonsmøtet ble streamet direkte.

Presentasjonen

Publisert 12. nov. 2019 14:14 - Sist endret 13. nov. 2019 14:46