Personalmøte om ny administrativ organisering

1. november 2011 ble det avholdt personalmøte for hele administrasjonen om administrativ organisering. Her følger innhold og alle dokumenter fra samlingen.

Gruppearbeid under personalmøtet

Gruppearbeid under personalmøtet. Foto: Bård Halvorsen/HiØ

Snaveier:

Hele administrasjonen ble orientert av høgskoledirektør Carl Morten Gjeldnes om bakgrunnen for omorganiseringen og prosessen så langt. Deretter fikk de ulike lederne på nivå 2 presentere seg.

Se presentasjonen (pdf)

Før alle tok lunsj, fikk alle følgende oppgave:

Hva synes du administrasjonen ved HiØ er aller best på og hvordan kan du bidra til at dette blir ivaretatt i ny organisering?

Les alle svarene samlet i ett dokument (pdf)

Gruppeoppgave

Etter lunsj ble det delt inn i grupper hvor følgende tema ble diskutert:

  1. Grensegangen og samarbeidet mellom Studenttjenester og Studieadministrasjon
  2. Seksjoner og/eller team
  3. FS - organisering
  4. Servicetorgets ansvar og oppgaver
  5. Samarbeid på tvers av avdelinger
  6. Utvikling og digitalisering
  7. Brukerorientering
  8. Kompetanseutvikling

Alle tekn/adm tilsatte fikk velge seg ulike områder de ville diskutere, og sirkulerte rundt på 4 temaer gjennom hele samlingen.

Her ser du resultatene av det som ble skrevet inn i Padlet direkte (pdf)

Spørsmål til alle før endt arbeidsdag

Før avreise fikk alle følgende spørsmål:

Hva er viktig for deg i den videre prosessen med omorganiseringen?

Her ser dere oppsummeringen av det som ble skrevet (pdf)

Se hele programmet for dagen som ble avholdt

10:00 Velkommen v/Carl-Morten

  • Gjennomgang av struktur og arbeidet så langt            
  • Kort presentasjon av «nye» ledere

11:30   Lunsj

12:30   Gruppearbeid i avdelinger (noen avd. hver for seg og noen felles)

Felles: Studieadm, Organisasjon og tjenesteutvikling, IKT og Campustjenester
Hver for seg: Forskningsstøtte og Bibliotek, Økonomi og virksomhetsstyring og HiØ Videre 

14:00   Pause

14.15   Gruppearbeid i avdelinger forts

15:15   Felles avslutning/oppsummering - Veien videre med fremdriftsplan

Publisert 12. nov. 2019 14:20 - Sist endret 13. nov. 2019 21:39