Fremdriftsplan

Her følger fremdriftsplan for arbeidet med administrativ organisering.

Fremdriftsplan
Dato Aktivitet Deltagere
1.1.2020 Ny organisering er operativ Alle
9.12.2019 Starter oppdatering av tekniske justeringer i Sap, arkiv, lønn, epostlister, tilgangsstyring generelt osv.  
6.12.2019 Drøftingsmøte med tillitsvalgte om innplassering av ansatte (Innplassering i ny organisasjon) Tillitsvalgt
2.12.2019 Utlysning av enkelte lederposisjoner på nivå 3. Prosessen er forsinket, stillingene vil bli lyst ut etter drøftingsmøtet på fredag.  
28.11.2019

IDF-møte  (Protokoll fra møtet - pdf)

Tillitsvalgte
21.11.2019

IDF-møte

  Tillitsvalgte
  19.11.2019 Beskrivelse av forslag til organisering på nivå 3 oversendes tillitsvalgte  Tillitsvalgte
  14.11.2019 Fremdriftsplan sendes ut Alle
  11.11.2019 Prosess med prat om arbeidsoppgaver leder/medarbeider i påførte enheter starter   
    Faglig ledermøte  
  1.11.2019 Personalmøte om ny administrativ organisering Hele adm.
  28.08.2019 Styrebehandling - Organisering og ledelse av de teknisk/administrative tjenestene Høgskolestyret
    Orientering faglig ledermøte Faglige ledere
  12.4.2019 Informasjonsmøte for hele administrasjonen Hele adm.

   

  Publisert 11. nov. 2019 14:49 - Sist endret 6. des. 2019 14:15